Crna Gora
Opština Bijelo Polje
Skupština Opštine
Broj: 02-11426
Bijelo Polje, 10.11.2017.godine

 

Opština Bijelo Polje

MJESNIM ZAJEDNICAMA

 

BIJELO POLJE

U cilju izrade Programa rada Skupštine opštine Bijelo Polje za 2014 godinu, Služba Skupštine je shodno članu 150 Poslovnika Skupštine (“Sl.list Crne Gore- opštinski propisi br.34/11 i 32/13), preduzela aktivnosti na pribavljanju prijedloga i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada.

Mjesne zajednice sa područja Opštine mogu prijedloge i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada za 2018. godinu, dostaviti Službi Skupštine najkasnije do 10.12.2017. godine, kako bi Služba Skupštine blagovremeno pripremila Program rada Skupštine Opštine za 2018. godinu.

 

 

 

                                                                                                           Predsjednik,

                                                                                                          Džemal Ljušković,s.r.

 

Go to top