Sekretarijat za lokalnu samoupravu  opštine Bijelo Polje obavještava javnost da će se centralna javna rasprava povodom Nacrta Lokalnog  plana akcije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2018-2021. godine, održati 09.08.2018. godine sa početkom u 10 h, u maloj sali JU Centar za djelatnosti  kulture u Bijelom Polju, a ne u sali Skupštine opštine Bijelo Polje kako je prvobitno najavljeno.

Koristimo ovu priliku da ponovo pozoveme sve zainteresovane gradjane , privredna društva, preduzetnike, nevladine organizacije, organe uprave , javne službe, mjesne zajednice i ostale zainteresovane subjekte, da dodju i učešćem u javnoj raspravi svojim sugestijama , komentarima, prijedlozima  i slično daju  doprinos kako bi sadržaj ovog plana bio što kvalitetniji.

 

Opština Bijelo Polje

Sekretarijat za lokalnu samoupravu