Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11 ,27/13, 52/16) Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

da je Lukač Bernard iz Bijelog Polja, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju poslovnog objekta  ( Su+P+1), ukupne površine P=1400m2, na dijelu kat.parcela br. 82/15 i 82/16 KO Nedakusi , u naselju Nedakusi,  opština Bijelo Polje. 

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, kancelarija br.32, II sprat, svakog radnog dana u terminu od 8 do 11 časova.

Rok za javni uvid teče od dana objavljivanja  pa do  03.09.2017. godine. Primjedbe i mišljenja u pisanoj formi dostaviti na adresu ovog organa, kao i na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Javna rasprava o predmetnom elaboratu održaće se u prostorijama objekta »Intessa« u ul.Živka Žižića, u Bijelom Polju,  dana 04.09.2018. godine, sa početkom u 10 časova.

                       

 

                                                                                        Ovlašćeno službeno lice

                                                                                  Danijela Lazarević, dipl.ing.tehn.