Dame i gospodo,
Uvažene ekselencije ambasadori, 
Poštovani predstavnici boračkih organizacija,
Uvaženi predstavnici prijateljskih opština i gradova,
Poštovani predsjedniče Skupštine,
Uvaženi odbornici,
Dragi gosti,
Cijenjeni sugrađani,
 
Želim Vam svima srdačnu dobrodošlicu i zahvaljujem Vam što ste danas sa nama, kada slavimo Dan oslobođenja Bijelog Polja.
 
3-ći januar sve nas sjeća na hrabre borce Sedme crnogorske omladinske brigade, koji su na današnji dan prije 75 godina oslobodili Bijelo Polje od fašističke okupacije. 
 
Bio je to dan koji je označio slobodu!
 
3. januar - Bjelopoljkama i Bjelopoljcima, nije dan koji je poklonjen ili darovan. Za taj dan, za slobodu i za bolje sjutra svoje živote dali su naši preci, učesnici Narodnooslobodilačke borbe, prkoseći tako fašističkom okupatoru i stvarajući put za pokoljenja koja dolaze.
 
Tako i mi danas, koristeći slobodu koju su nam slavni preci ostavili, radimo najbolje što umijemo za generacije koje dolaze. 
 
Moderna Evropa, nastala je na tekovinama antifašističke borbe, a Crna Gora je istorijski i civilizacijski uvijek bila njen dio. Zato mi svesrdno podržavamo njegovanje tradicija NOB-a i antifašizma i apelujemo na misleće ljude, na političku javnost i društvo da, slijedeći liniju progresa, uvek podržavaju snage koje baštine istinske vrijednosti slobode.
 
Dame i gospodo,
 
Današnja svečanost, prava je prilika da se podsjetimo i svih dostignuća u godini za nama, ali i da kao odgovorna vlast, položimo račune građanima koji su nas birali.
 
U prethodnih godinu dana, zahvaljujući dobrom planiranju, svjesni svojih prioriteta i potencijala, kao i dobrom saradnjom, kako sa Vladom Crne Gore, međunarodnim organizacijama, tako i sa opštinskim javnim preduzećima i ustanovama uspjeli smo da građanima Bijelog Polja poboljšamo kvalitet života.
 
Stabilnost i razvoj, ključne su riječi kojim se vlast u Bijelom Polju rukovodila u periodu između dva praznika. 
 
Kada kažem stabilnost, mislim na finansijsku u opštinskoj kasi, gdje smo uspjeli da izmirimo sve obaveze iznutra i spolja, prema zaposlenima, državi i dobavljačima. Kroz domaćinski odnos u kontinuitetu, uspjeli smo da stabilizujemo opštinske finansije. 
 
Kada govorimo o razvoju, Bijelo Polje je napravilo veliki iskorak u infrastrukturnim projektima. 
 
Bili smo i ostaćemo u narednoj godini najveće gradilište u Sjevernom regionu države. Što potvrđuje i podatak da je u našoj opštini rađeno na 104 projekta, od kojih su 16 kapitalni, a 88 lokalni. 
 
Valorizacija planine Bjelasice i Đalovića pećine projekti su od državnog značaja, koji će, uvjeren sam, u potpunosti promijeniti sliku grada.  Stavljanjem u funkciju ova dva projekata naš grad će posjećivati više od 100 hiljada turista na godišnjem nivou, čime će se stvoriti uslovi za dalji razvoj svih privrednih grana i otvaranja novih radnih mjesta. 
 
Dok smo se u prethodnim godinama trudili da zaustavimo migracije, u godinama pred nama Bijelo Polje će postati mjesto u kojem će mnogi poželjeti da žive. 
 
Valorizacijom prirodnih resursa, naš grad postaje moderan planinski i skijaški centar, sa sadržajima komplementarnim ovom vidu turizma. 
 
U sve otvorenijoj saradnji sa lokalnom privredom te kroz podsticajne programe u formiranih 6 Biznis zona, kao i kroz podršku preduzetništvu i poljoprivredi radimo na stvaranju preduslova za otvaranje novih radnih mjesta, kako bi smanjili nezaposlenost i popravili kvalitet života svih naših sugrađana.  Ta saradnja krunisana je dobijanjem BFC sertifikata, kojim smo postali prva Opština u Crnoj Gori, koja je ispunila sve kriterijume za dobijanje međunarodnog sertifikata i sa ponosom nosimo nazim „Business Friendly City“. 
 
Obećanje da će svako selo imati kvalitetno vodosnadbijevanje, korak po korak se ispunjava. Za te namjene Opština Bijelo Polje i Ministarstvo poljoprivrede ulažu značajna sredstva. U protekloj godini izgradili smo i rekonstruisali 10 vodovoda na teritoriji bjelopoljske opštine. 
 
U ovoj godini počinjemo sa realizacijom projekta regulacije korita rijeke Lim u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja i Svjetskom bankom biće riješeni višedecenijski problemi sa izlivanjem rijeke Lim, dok će centralna zona grada dobiti šetalište čime će se stvoriti moderna ambijentalna cjelina, koja će u potpunosti transformisati izgled centra Bijelog Polja, jer će izaći na rijeku.
 
Takođe, pored nastavka i završetka rekonstrukcije puta Rakonje – Ribarevine u saradnji sa Direkcijom za saobraćaj ćemo početi radove na puta od Centra grada do Barskog mosta u dužini od 14 km, kao i radova na rehabilitaciji puta M-2 Lepenac – Ribarevine – Poda – Berane u dužini od 40 km.
 
U prošloj godini završena je prva faza izgradnje, koja je podrazumijevala projektovanje i izgradnju glavnog kolektora i dijela sekundarne kanalizacione mreže u centralnoj i industrijskoj zoni grada. U ovoj godini počinjemo izgradnju postrojenja za preciscavanje otpadnih voda, za koje smo već obezbijedili sredstva.
 
Budžet za 2020.godinu u iznosu 15.650.000 eura ima razvojnu, socijalnu i sanacionu komponentu. U ovoj godini  će u više od 135 projekata biti uloženo rekordnih 62 miliona eura. 
 
Zato sa ovog mjesta šaljemo i jasnu poruku onima koji kritikuju naš rad:
 
Stanite sa nama pod istu zastavu – zastavu modernog, razvijenog i evropskog Bijelog Polja. Učinimo Bijelo Polje boljim zajedno, kao što su brojne generacije Bjelopoljaca, godinama i vijekovima unazad, bile na strani napretka i napredne misli, na strani rada i progresa, nošeni ljubavlju i poštovanjem, prema svom gradu i svojim sugrađanima.
 
Dragi sugrađani, 
 
Samo u antifašističkom duhu Bijelo Polje i Crna Gora mogu opstati i ostati dosljedni sebi – kao multinacionalna i multikonfesionalna sredina, otvorenih pogleda, tolerantna i puna poštovanja prema bogatstvu i različitosti nacija, religija i kultura.
 
Zato je važno da danas, u vremenima izazova kada se razlike žele naglasiti još više i jače, zajedno čuvajmo ono najsvetije što su nam naši časni preci ostavili - slobodu i mir. Vrijednosti koje su oni sačuvali i u mnogo težim vremenima. 
 
Svim građanima Bijelog Polja, sa željom da zajedno, s ponosom čuvamo vrijednosti antifašizma i razvijamo naš grad u savremenom slobodarskom duhu, čestitam 3. januar – Dan oslobođenja Bijelog Polja!