TURISTIČKI VODIČ BIJELOG POLJA

Na dvadesetak kilometara od Bijelog Polja nalazi se stari most na Bistrici, građen krajem 17. vijeka od kamena i u obliku polumjeseca. Ispod njega protiče rijeka Bistrica, koja izvire u Đalovića klisuri, gdje se nalazi i Đalovića pećina, ili kako je još zovu Pećina nad vražjim firovima. Uzvodno Bistricom, kroz Đalovića klisuru, na lijevoj strani, na mjestu gdje se dolina spaja sa klancem, nalazi se najniže od četiri jezera - Vražji firovi. Do sada je otkriveno oko dvadesetak kilometara pećine. Ispitani dio nad Vražjim firovima sastoji se od većeg broja kanala, hodnika i dvorana.

Planina Bjelasica važi za najljepšu i najpitomiju crnogorsku planinu. Bogata je tekućim vodama i šumom, a ima i dobre potencijale za ski terene. Njen najvisočiji vrh Crna glava nalazi se na 2. 139 metara nadmorske visine, dok joj je površina oko 630 kilometara kvadratnih.

Bijelo Polje ima više mineralnih izvora koji izviru u paleozojskim škriljcima i javljaju se duž rasjeda. Najvažniji rasjedi su u dolini rijeke Ljuboviđe, Lješnice i Šljepašnice, a pored njih ima još i više manjih poprečnih rasjeda, koji čine prirodnu vezu između dubljih sfera zemljine kore i njene površine. Najpoznatiji izvori  mineralne vode su “Banje Selo” u podnožju istoimenog sela u dolini rijeke Lješnice i “Kisjele Vode” I i II izvora u Nedakusima u dolini Šljepašnice.

 

Bjelasica je najljepša i najpitomija planina u Crnoj Gori.

  

 

Lim je najduža rijeka u Crnoj Gori. Kao stvoren za ribolov, rafting, plivanje, vožnju kajaka...

Rafting Limom.

 

 

Đalovića klisura - crnogorski Park prirode.

 

 

  

Đalovića pećina je jedna od najljepših i najdužih u Evropi.

 

 

Okolina Bijelog Polja ima izvanredna poletišta za paraglajdere.

 

 

Sa bjelasičkih katuna je najukusniji sir i kajmak.

 

 

Kameni most na rijeci Bistrici kod Bijelog Polja izgrađen je krajem 17. vijeka.

 

 

Kisjele vode - jedno od bjelopoljskih izletišta.

 

 

U Crkvi Svetog Petra u Bijelom Polju još u 12. vijeku napisano je Miroslavljevo jevanđelje.

 

 

Gradska džamija je 1741. godine prenesena, kamen po kamen, iz doline Ljuboviđe u grad.