Obrasci:

Zahtjev za davanje saglasnosti Glavnog gradskog arhitekte (obrazac 3)


Zahtjev za izdavanje potvrde o usklađenosti spoljnog izgleda bespravnog objekta sa smjernicama

 

Dokumenta Službe glavnog gradskog arhitekte:

Zahtjevi investitora za davanje saglasnosti Glavnog gradskog arhitekte

Zahtjevi za davanje saglasnosti Glavnog gradskog arhitekte na spoljni izgled privremenih objekata

Zahtjevi za propisivanje smjernica za usklađivanje spoljnog izgleda bespravnih objekata

Zahtjevi za davanje saglasnosti na program privremenih objekata

Obavještenja Glavnog gradskog arhitekte

 

Rješenja o saglasnosti Glavnog gradskog arhitekte

Rješenja o saglasnosti u pogledu spoljnog izgleda privremenih objekata

Smjernice za usklađivanje spoljnog izgleda bespravnih objekata

Potvrda Glavnog gradskog arhitekte o usklađenosti spoljnog izgleda bespravnog objekta

Rješenja o saglasnosti na Program privremenih objekata