Predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović i generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore Refik Bojadžić, predsjednici opština Mojkovac i Bar Ranko Mišnić i Dušan Raičević i gradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Kašćelan prisustvuju 12 –tom zajedničkom sastanku Savjetodavnog odbora između Crne Gore i EU pri Komitetu regiona EU u Briselu.

Zadatak (Savjetodavnog odbora) je saradnja lokalnih i regionalnih vlasti unutar EU. Pohvaljeno je što lokalne vlasti sve više koriste pretpristupne fondove, ali i što se u saradnji EU i lokalnih zajednica realizuju kapitalni pojekti, kao što je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Bijelom Polju.

Predsjednik Opštine Bijelo Pole Petar Smolović rakao je na sastanku u Briselu da pripadnost i opredijeljenost naše države ka ujedinjenoj Evropi potvrđuje i naš status lidera u pregovorima o pristupanju EU.

-Ostvarili smo izuzetan napredak tokom proteklih godina u pogledu zakonske reforme i izgradnje institucija. U ovoj priči, lokalne upave kao servisi građana, moraju imati zapaženu ulogu. Mi, iz Lokalane uparve Bijelog Polja, dajemo snažnu podršku ovim procesima i kroz niz aktivnosti se trudimo da damo doprinos državnoj opredijeljenosti za članstvo u EU, istakao je Smolović.

Komentarisan je i posljednji Izvještaj o napretku Crne Gore na putu ka EU i konstatovano da Crna Gora nastavlja da bude lider u regionu kada su EU integracije u pitanju.

EU - pretpristupna pomoć za kandidovanje zemalja ima više svrha, ali je najbitnija da obezbijedi zemljama članicama autonomiju, kako na lokalnom nivou, tako i čitavom društvu da prihvate i sprovedu pravila EU, norme i procedure, što je ključno za članstvo u EU. Poštovanje pravila na nivou EU i na nacionalnom nivou je važno, ali ne i dovoljno da bi stanovnici osjetili uticaj svega ovoga, bitna je komunikacija sa njima, čak i krucijalana, posebno na lokalnom nivou, saopšteno je na sastanku u Briselu, kojem je prisustvovao i ambasador Crne Gore u Briselu Bojan Šarkić.