Danas je u Bijelom Polju održana prezentacija projekta ,,Regulacija Lima sa Grnčarom u cilju borbe sa klimatskim promjenama i integralnog upravljanja prirodnim resursima“.

Potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović je nakon prezentacije rekao da od danas realizacija projeka regulacija Lima i Grnčara postaje stvarnost opština koje obuhvata ovaj projekat.

"Brojni su projekti koje Vlada realizuje sa Svjetskom bankom, ali sam bio posebno zainteresvan i posvećen relizaciji ovog projekta, svakako uvažavajući domete i značaj svih ostalih projekata. Potrošili smo 500 hiljada eura za pripremu studija, idejnog projekta i vjerujem da ćemo do kraja novembra imati završen glavni projekat za realizaciju svega što smo danas vidjeli", rekao je Simović. On je pomenuo aktivnosti koje proizilaze iz ovog projeka, a u Bijelom Polju će se realizovati sa lijevom obaloutvrdom u dužini od 607,8 metara, gdje će biti investirano 1,6 miliona eura i dodao: "Naša procjena je da će ukupna vrijednost projekta pored ovih 13,4 miliona eura koliko koštaju investicije za ove regulacije, koje smo danas predstavili u ovim opštinama da ćemo imati ostatak do 20 miliona eura. Ukupna vrijednost projekta bi trebala da bude 20 milona eura i mi vjerujemo da ćemo u dobroj komunikaciji sa Svjetskom bankom i iz animiranje učešća u toj konstrukciji biti finansirana sa 5 miliona eura novog granta i da ćemo prepoznati i ostale projekte koji treba da se realzuju u sklopu ovog kapitalnog projekta koji treba da tretiraju pitanje navodnjavanja, vodosnbdijevanja područja u zoni realizacije ovog projeka", zaključio je Simović.

Do sada je Lim predstavljao opasnost, odnosno rijeku koja je plavila i stvarala probleme. Zato je ovo značajan momenat za čitav sjever, jer Lim postaje potencijal i šansa, prije svega za razvoj poljoprivrede u onim zonama, gdje će se napraviti zaštita od plavljenja, rekao je predsjednik Petar Smolović. 

Predsjednik je podsjetio da će sa završetkom projekta izgradnje Kolektora za prečišćavanje otpadnih voda, Bijelo Polje imati čistu i ekološki zaštićenu rijeku. A da se regulacijom korita i izgradnjom šetališta dobija izlaz grada na vodu.

“Posebno važno za Bijelo Pole što ćemo urediti centralnu zonu grada i stvoriti modernu ambijentalnu cjelinu koja će u potpunosti transformisati izgled Bijelog Polja, jer će izaći na rijeku. Mislim da ovaj projekat uz dva kapitalna projekta koja Vlada Crne Gore realizuje u Bijelom Polju, a to su Đalovića pećina i ski centar na Bjelasici, doprinijeti da se na kvalitetan način zaokruži turistička ponuda. Bijelo Polje polako postaje značajan turistički centar, koji će biti prepoznatljiv na mapi regiona”, zaključio je predsjednik Smolović.

Šef kancelarije Svjetske banke za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu Emanuel Salinas istakao je da je posebno interesantno je da će od nečega što je bio problem napraviti ekonomsku šansu.

"Počeli smo priču o riziku od poplava, a onada se priča preokrenula i došli smo to toga koje se šanse stvaraju tako što će se unaprijediti poljoprivreda kroz bolje navodnavanje što će se kroz dodatu vrijednost stvoriti šanse za turizam. Ono što je najvažnije od svega, vidimo da ovaj projekat stvara bolje uslove života za ljude u ovim opštinama. Ne samo da ćemo stvoriti infratsrukturu koja će spriječiti poplave već o stvaranju infrstrukure koja će otvoriti javni prostor ljudima koji se nalaze u tim opštinama da imaju bolji pristup rijekama i to je glavna dodata vrijednost", rekao je Salinas.

Tehničke karkteristike projekta je predstavila konsultankinja Ruža Radović, a sastanku su osim Potpredsjdnika Vlade Milutina Simovića, šefa kancelarije Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru Emanuela Salinasa, predsjednika Opštine Bijelo Polje Petara Smolovića, potpredsednika Opštine Nermina Bećirovića, menadžera Fahrudina Begovića, resornih starješina organa i službi Opštine Bijelo Polje prisustvovali predsjednici opština Berane Dragoslav Šćekić, Gusnje Anela Čekić, Andrijevice Srđan Mašović i potpredsjednik Opštine Plav Blažo Stijović.

Video: Animacija projekta uređenja lijeve obale rijeke Lim u Bijelom Polju - šetalište