Predsjednik Opštine Bijelo Polje, Petar Smolović predvodio je crnogorsku delegaciju na 37. sjednici Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, koja je održana u Strazburu od 29. do 31. oktobra 2019. godine.

„Teme sjednice bile su fokusirane su na pametne gradove i zaštitu od napada na informacione sisteme, radne uslove lokalnih izabranih predstavnika, pravednu raspodjelu poreza u prekograničnim područjima, upotrebu jezika od strane lokalnih i regionalnih vlasti i zaštitu interno raseljenih lica, regionalnu dimenziju u budućnosti Evrope i Venecijanske principe o zaštiti i promociji institucije ombudsmana” – rekao je šef crnogorske delegacije Petar Smolović.

On je podsjetio da su članovi Kongresa razmatrali reviziju “Kodeksa dobre prakse za učešće građana u procesu odlučivanja“. A kao dio svojih aktivnosti praćenja, Kongres usvojio dva izvještaja o lokalnoj i regionalnoj demokratiji u Ruskoj Federaciji i Bosni i Hercegovini, kao i izvještaj o posmatranju izbora u Turskoj, uključujući ponovljene lokalne izbore u Istanbulu 23. juna 2019. godine.

“Ono što je veoma značajno za nas, je da smo da dogovorili da se u organizaciji Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, održi Evropska nedjelja lokalne demokratije u Crnoj Gori. Moram da istaknem da smo svi iz delegacije ponosni, što smo dogovorili organizaciju po prvi put u našoj državi, ovog veoma značajnog događaja, koji Savjet Evrope organizuje u znak poštovanja Evropske povelje o lokalnoj samoupravi” – zaključio je Smolović.

Članovima Kongresa su se obratili Ivan Malenica, ministar državne uprave Republike Hrvatske i Karolina Darias San Sebastian, iz Vlade Kanarskih ostrva (Španija), koji su govorili o ulozi regiona u sprovođenju ciljeva održivog razvoja iz Agende 2030. Pored toga, u okviru institucionalnog dijaloga, članovima su se obratili i generalna sekretarka Savjeta Evrope, Marija Pejčinović Burić, predsjednica Parlamentarne skupštine, Liliane Mauri- Pauskuier i, u ime Komiteta ministara, Jakueline Gourault, francuska ministarka za teritorijalnu koheziju.

Na sjednici Kongresa delegaciju Crne Gore su činili: Petar Smolović, šef Delegacije i predsjednik Opštine Bijelo Polje, Dragoslav Šćekić, potpredsjednik Upravnog odbora Zajednice opština i predsjednik Opštine Berane, Darko Mrvaljević, odbornik u Opštini Danilovgrad i Vanja Starovlah, sekretar Delegacije.