Predsjednik Crne Gore, Milo Đukanović boravio je danas u zvaničnoj posjeti Opštini Bijelo Polje, gdje je razgovarao sa predsjednikom Petrom Smolovićem i rukovodstvom Opštine.

Predsjednik je posjetu Bijelom Polju započeo obilaskom radova na kapitalnom projektu Đalovića pećina, nakon čega je sa rukovodstvom Opštine razgovarao je o dostignućima na institucionalnom razvoju, konsolidaciji javnih finansija i planu razvoja Bijelog Polja.

"Posebno me raduje da je Bijelo Polje fokusirano na veoma pametno i održivo korišćenje realnih razvojnih resursa na prostoru opštine. Mislim na projekte koji su već u realizaciji, gradnja planinskog centra Cmiljača, valorizacija Đalovića pećine i jednog ključnog infrastrukturnog projekta koji treba da dovede do kvalitetnog zbrinjavanja otpadnih voda što je u interesu zdravlja ljudi i očuvanja životne sredine, naravno uz sve ono što se radi u kontinuitetu na izgradnji društvene strukture, tj. novih školskih kapacitet u Bijelom Polju" - kazao je Đukanović napominjući da su to dobri dometi obzirom na prethodnu godinu i po dana.

Prema njegovim riječima, Bijelo Polje je regionalni centar na sjeveru Crne Gore koji se godinama skladno i dinamično razvija i koji ispunjava očekivanja da postane zamajac razvoja ovog dijela države. On je kazao da ga ohrabruje i to što su zacrtani projekti istog reda važnosti i kapaciteta.

"Tu govorimo o daljem istraživanju termomineralnih voda na prostoru Bijelog Polja, što može biti zaista odlična osnova za razvoj lječilišnog turizma, istovremeno sa daljom dogradnjom saobraćajne infrastrukture i stvaranjem uslova, da ljudi koji žive u ovom gradu koriste blagodeti auto-puta koji se gradi, a čija se nova faza završava prije isteka ove kalendarske godine" - kazao je Đukanović i iskazao zadovoljstvo onim što je čuo u Bijelom Polju i ohrabrio je ljude koji upravljaju gradom da nastave da rade u interesu razvoja opštine.

Predsjednik Petar Smolović je kazao da je današnja posjeta bila veoma sadržajna i zahvalio se predsjedniku Đukanoviću što je došao u Bijelo Polje.

"U prvom dijelu smo obišli neke od kapitalnih projekata koji su veoma važni za razvoj Bijelog Polja,tj.Đalovića pećina, a onda smo u radnoj atmosferi sagledali funkcionisanje Opštine Bijelo Polje, kao i buduće razvojne potencijale i izazove pred kojima se nalazi Opština u ovom momentu" - kazao je Smolović.