Sa predstavnicima preduzeća koja se bave linijskim prevozom u Bijelom Polju, danas su razgovarali predsjednik Petar Smolović i sekretar Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj Slobodan Jelić.

Povod za sastanak bile su subvencije koje je Opština opredijelila preko Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj kao vid pomoći linijskim prevoznicima čije je poslovanje od početka pandemije koronavirusa ugroženo.

Na sastanku je predsjednik Smolović kazao da je svjestan da Opština ne može riješiti problem u kojem su se našli prevoznici zbog smanjenog protoka putnika i da su sve manje isplative za njih, ali da je lokalna uprava na ovaj način željela da ih ohrabri da održe linije kako bi prevoz prvenstveno ka bjelopoljskim selima nastavio da funkcioniše.

“Sada nakon pola godine možemo da kažemo da je Opština zaista reagovala adekvatno kada su u pitanju mjere kojima smo željeli da podržimo linijske prevoznike, jer je za pomenuti obračunski period subvencionisano ukupno 14.328 polazaka ili linija prevoza. To je 80 polazaka ili linija prevoza dnevno ili 2.388 polazaka ili linija prevoza mjesečno za šta je za prvu polovinu godine isplaćeno oko 16 hiljada eura” – kazao je predsjednik Opštine.

Sekretar Slobodan Jelić je kazao da je odobrenim linijskim prevozima pokrivena je skoro cijela teritorija opštine, sa izuzetkom malog broja područja.

“Zato se nadamo se da će linijski prevoznici, sa predviđenom subvencijom od 0,06 €/pređenom km, naći minimum interesa za uvođenja novih linija za ona područja koja nisu pokrivena prevozničkim linijama” – kazao je Jelić.

Subvenciju za troškove prevoza putnika seoskog stanovništva je ostvarilo osam registrovanih linijskih prevoznika i to: “Daris Elina prevoz”, “Denis prevoz”, “Novoprevoz”, “Veletrans”, “Ž&V”, “Semus prevoz”, “King star”, bus prevoznik Mahmutović Mensur.