Večeras je u organizaciji Matice crnogorske otvorena izložba pod nazivom "80 godina 13. jula 1941–2021 – godine prkosa i ponosa".

Otvarajući izložbu predsjednik Petar Smolović je istakao da je 13. jul zbog istorijskih odluka koje su tog datuma donešene postao sinonim državnog bića i vječnosti Crne Gore.

"Borbom naših slavnih predaka Crna Gora je stekla ugled države u kojoj se poštuju prava i slobode svih njenih državljana, posebno pripadnika manjinskih naroda. Iz tog vremena baštinimo međunacionalni sklad na koji je tako ponosna današnja, građanska Crna Gora" - kazao je predsjednik Opštine.Radomir Ilić predsjednik ogranka Matice crnogorske u Bijelom Polju je kazao da izložbu čine 22 ilustrovana paravana sa fotografijama i dokumentima iz perioda pripreme ustanka i događaja nakon toga. "Autori izložbe su istoričar dr Adnan Prekić, istoričarka mr Jadranka Selhanović, generalni sekretar Matice crnogorske Ivan Ivanović i predsjednik Nacionalne zajednice Hrvatske Danilo Ivezić" - podsjetio je Ilić.

Istoričar Edin Smailović je kazao su dani ustanka bili odista  dani prkosa i ponosa jer se, kako je naveo, jedan mali narod u siromašnoj zemlji odvažio na ustanak protiv mnogo moćnijeg neprijatelja.

"Nije tog dana bio samo oružani ustanak protiv neprijatelja, već jedna kompletna društvena revolucija, gdje su ljudi koji su organizovali i vodili ustanak kazali da nije važno koje ste vjere i nacije, koji su željeli socijalnu jednakost, a prije svega 13. jul i njegove kasnije tekovine su omogućile rodnu ravnopravnost u Crnoj Gori" - kazao je Smailović.   

Izložba u Bijelom Polju realizovana je u saradnji Centra za kulturu i ogranka Matice crnogorske Bijelo Polje.