Opština Bijelo Polje je spremna da pruži svu neophodnu pomoć investitorima koji su zainteresovani da ulože kapital i otvore nova radna mjesta, kazao je predsjednik Opštine Petar Smolović na sastanku sa delegacijom Agencije za investicije Crne Gore na čelu sa v.d. Mladenom Grgićem.

Predsjednik Smolović je predstavio potencijale Bijelog Polja ali i povoljnosti koje su obezbijeđene za ulaganje u neku od 6 Biznis zona u našoj opštini.

Današnji sastanak je održan u cilju jačanja saradnje Agencije za investicije Crne Gore sa javnim naručiocima i drugim nadležnim organima na poslovima promocije javno-privatnog partnerstva, kao i radi podizanja administrativnog kapaciteta javnih tijela – naručioca projekata.

Predstavnici Agencije su predstavili nadležnosti koje proizilaze iz Zakona o javno-privatnom partnerstvu, pružili pojašnjenja na sve upite od strane predstavnika Opštine i sa njima podijelili pozitivne primjere na koji način se institut javno-privatnog partnerstva može uspješno primjenjivati na buduće projekte Opštine.