Strateški plan razvoja Opštine Bijelo Polje za period 2022. do 2025. godine, koji sublimira projekte za poboljšanje kvaliteta života građana korišćenjem raspoloživih resursa na održiv način usvojen je danas u lokalnom parlamentu.

Ovim dokumentom planirano je da se u razvoj Bijelog Polja uloži 117,8 miliona eura kroz 155 projekata.

Predsjednik Opštine Bijelo Polje, Petar Smolović, objasnio je da je u pitanju važan dokument, koji predstavlja kombinaciju potreba i želja, ali da se vodilo računa o realnom planiranju u finansijskom smislu.

Na današnjem zasijedanju, odbornici su razmatrali i usvojili Izvještaje o realizaciji Programa podsticajnih mjera za razvoj poljoprivrede i ruralnog i održivog razvoja u 2021. godini, kao i Predloge podsticajnih mjera za 2022. godinu.

Usvojeni su izvještaji o radu i finansijskih izvještaji za proteklu godinu javnih ustanova Centar za kulturu “Vojislav Bulatović-Strunjo”, “Ratkovićeve večeri poezije”, “Centar za sport i rekreaciju” i Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa”.

Na sjednici su usvojeni i izvještaji o preduzeća čiji je osnivač Opština Bijelo Polje, pa su usvojeni Izvještaji o realizaciji: Programa obavljanja vodosnabdijevanja i odvođenja komunalnih voda za 2021. godinu DOO Vodovod “Bistrica”, Programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2021. godinu DOO “Komunalno – Lim”, kao i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju DOO “Parking – servis” za 2021. godinu.

Odbornici su dali saglasnost da se izmijeni cjenovnik za opšta i posebna parkirališta, a u skladu sa Odlukom koju je donio Odbor direktora DOO “Parking – servis” Bijelo Polje.

Na sjednici su usvojeni i Izvještaji o: Ssprovođenju Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje 2017.-2022. godine za 2021.godinu, Izvršenju Plana kapitalnih investicija Opštine Bijelo Polje 2019.-2021. godina za 2021. godinu, kao i Izvještaj o stanju bezbjednosti na području opštine Bijelo Polje za 2021. godinu.