Predsjednik Opštine Petar Smolović razgovarao je sa predstavnicima Udruženja penzionera Bijelog Polja na čelu sa Milanom Minićem o ključnim problemima sa kojima se susreću pripadnici treće dobi u našem gradu, kao što su niske penzije i neriješena stambena pitanja.

„Lokalna samouprava nastaviće da se zalaže za bolje sjutra naših penzionera koji su ujedno jedna od najranjivijih kategorija stanovništva, vjerujući da je društvo dužno da im obezbijedi mirnu i dostojanstvenu starost“ - izjavio je predsjednik Smolović nakon sastanka.

On je istakao da je saradnja Opštine Bijelo Polje i Udruženja penzionera dobra, jer zajedno dijelimo isti cilj, a to je da penzioneri žive u boljim uslovima.

"Ovo udruženje koje ima 6000 članova pokazuje veliku brigu za status penzionera, a mi smo tu u domenu mogućeg da pomognemo u ostvarivanji tog cilja. Podsjećam da smo mi kao lokalna samouprava obezbijedili plac za izgradnju stambene zgrade za penzionere, a u pripremi je senior kartica koja će obezbjeđivati dodatne povoljnosti za penzionere" - kazao je Smolović.

Predstavnici Udruženja penzionera Bijelog Polja su iskazali zahvalnost za podršku koju dobijaju od Opštine na čelu sa predsjednikom Smolovićem uz vjeru da će status ove populacije biti bolji sa rješavanjem stambenih pitanja među kojima ima 80 penzionera koji su podstanari i povećanja minimalne penzije.