Danas je održan sastanak Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje nakon što je nevrijeme praćeno velikom količinom padavina uzrokovalo poplave u velikom dijelu naše opštine.

Sastankom je predsjedavao rukovodilac Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje predsjednik Opštine Petar Smolović, a na sastanku su bili prisutni predstavnici opštinskih službi, Ministarstva unutrašnjih poslova iz CB Bijelo Polje i direktorata za vanredne situacije.

Na sastanku je konstatovano da je situacija i pored brojnih poplava na velikom broju lokacija još uvijek pod kontrolom, ali da sve službe moraju pratiti situaciju na terenu i reagovati pravovremeno u cilju zaštite ljudi i njihove imovine. Predsjednik Opštine je kazao da su sve službe lokalne samouprave na terenu od Sekretarijata za stambeno komunalne poslove koje koordinira svim aktivnostima u saradnji sa Komunalno Lim DOO, Sekretarijata za inspekcijske poslove, Komunalne policije i Službe zaštite i spašavanje. On je kazao da će štab biti u stalnoj komunikaciji i blagovremeno obavještavati javnost o situaciji u Bijelom Polju.

Po nalogu Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj, radnici Komunalno Lim DOO su od ranih jutarnjih časova bili na terenu i radili na saniranju posljedica nevremena i sprečavanju veće štete, dok je direktor ovog preduzeća Radenko Vujošević kazao da je pored opštinske mehanizacije bilo potrebno anažovati mašina privatnih preduzeća. Oni su naveli da je izvršen veliki broj intervencija tokom čitavog dana, a ekipe sa mašinama su u jednom trenutku radile na 8 različitih lokaliteta u Bijelom Polju što dovoljno govori o problemu koje su stvorile poplave svima u Bijelom Polju.

Sekretar štaba Marko Maslovarić je prezentovao Opštinski plan za zaštitu i spašavanje od poplava, te istakao važnost koordinacije svih službi u narednom periodu podijelivši informaciju da je nivo rijeke Lim u poslednja 72h povećan za 3 metra.

Načelnik Službe zaštite i spašavanja Milonja Rakonjac je istakao takođe da su spasioci od ranih jutarnjih časova na terenu te da su na osnovu prijava građana izlazili po prioritetima, te da su najugroženi lokaliteti u Bistrici, pritokama Lima Lješnici, Lipnici i Ljuboviđi, kao i bujični potoci u nekim prigradskim naseljima.

Načelnica Direktorata za zaštitu i spašavanje, PJ Bijelo Polje i Mojkovac Elifa Erović je navela da njena služba prati stanje na terenu i da situacija na terenu jeste složena ali još uvijek nije kritična. Ona je pozvala građane da prijave u vezi sa ugroženosti domaćinstava i infrastrukture prijavljuju na evropski broj za hitne slučajeve 112, gdje će operateri spajati građane sa nadležnim službama.

Opštinski tim za zaštitu i spašavanje moli sugrađane za strpljenje i poručuje da će nadležne službe stići do svih ugroženih lokacija kao i da će biti u pripravnosti u narednim danima zbog najavljenih padavina praćenih snijegom.