Predsjednik Opštine Bijelo Polje, Petar Smolović učestvuje na konferenciji "E-uprava na lokalnom nivou", koja se održava u Budvi.

Na otvaranju konferencije generalna sekretarka Zajednice opština Mišela Manojlović je kazala da je jedan od prioriteta Zajednice opština u narednom periodu, strateški razvoj koncepta pametnih gradova i ukupne digitalne transformacije naših lokalnih samouprava, kako bismo dobili efikasne javne usluge, lokalnim vlastima omogućavamo da prate kako se grad razvija i da usmjeravaju taj razvoj u budućnosti, odnosno da mu se prilagođavaju, sa krajnjim ciljem tranformacije lokalne samouprave u servis građana i privrede.

Konferenciju organizuje Zajednica opština u Budvi od 21. februara do 22. februara uz podršku EU TAIEX instrumenta. Na konferenciji učesnici razmjenjuju iskustva u razvijanju i primjeni koncepta digitalne transformacije na lokalnom nivou.

Manojlović je podsjetila je da Zajednica opština već radi na unapređenju uslova za jačanje e-uprave na lokalnom nivou i da je, u saradnji sa UNDP, razvila LARIS kao jedinstven softer za utvrđivanje i naplatu lokalnih javnih prihoda koji trenutno koristi 18 jedinica lokalne samouprave.

Pored toga, najavila je da u ovoj godini Zajednica opština planira uvođenje elektronske evidencije imovine opština i elektronske evidencije organa etažnih vlasnika, za šta je iskazano veliko interesovanje opština.

Na otvaranju konferencije takođe se obratila i Ana Novaković Đurović, ministarka u Vladi Crne Gore, kojom prilikom je istakla da tema konferencije, e- uprava, predstavlja jedan od prioriteta rada Vlade i procesa pristupanja Evropskoj uniji.

„Jedan od prioriteta rada Vlade i procesa pristupanja EU je razvoj informacionog društva u Crnoj Gori, pa intenzivno radimo na razvoju elektronske uprave i poslovanja, kroz uvođenje e-usluga, kako bi olakšali i ubrzali procedure poput registracije preduzeća, zakazivanja pregleda, elektronske identifikacije, kazala je ministarka.

Novaković Đurović je objasnila da se Crna Gora u značajnoj mjeri uskladila sa obavezama i standardima EU iz poglavlja 10 – Informtičko društvo i mediji, koje je jedno od naprednijih poglavlja u pregovaračkom procesu.

„U cijelom ovom procesu digitalizacije i uvođenja elektronske uprave, lokalne samouprave imaju klučnu ulogu kao prva adresa građana i upravo tu treba da osjete praktičnu korist od ovog procesa koji će obezbijediti podizanje kvaliteta života građana i privrede, ali i optimizaciju poslovnih procesa u javnoj upravi“, poručila je Novaković Đurović.

U uvodnom obraćanju, prisutnima se obratio i Dragiša Janjušević, državni sekretar, Ministarstvo javne uprave i Orlando Fusco, ispred Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Tom prilikom, Janjušević je izjavio da je decentralizacija i digitalizacija u samom vrhu prioriteta Ministarstva javne uprave.

„Digitalizacija je finalni vid demokratije iz jednostavnog razloga što upravu, bilo na državnom ili lokalom nivou usmjerva ka servisnom izdanju prema građanima“, dodao je državni sekretar u obraćanju.

Transfer znanja i iskustva iz regiona imperativ i kada je agenda Ministarstva u pitanju. Fusco je tokom svog izlaganja izrazio podršku Evropske unije u digitalnoj transforamciji Crne Gore i najavio program „Digitalna Evropa“.

„Lokalne samouprave su prve kojima se građani obraćaju kada su administrativne procedure u pitanju i javna uprava iz tog razloga mora težiti da optimizira taj proces, kako bi usluge bile pružene brže, jeftinije, kvalitetnije i u realnom vremenu, kazao je Fusco.

Oko 60 predstavnika iz gotovo svih crnogorskih opština na dvodnevnoj konferenciji imaju priliku da čuju zanimljiva iskustva iz susjednih država, članica EU – Hrvatske i Slovenije, koje su na putu digitalizacije na lokalnom nivou napravile značajan iskorak u ovoj oblasti.

Na konferenciji će svoja iskustva i razvijena e-rješenja gradova iz kojih dolaze, predstaviti Zoran Cetinjanin, načelnik za informacione tehnologije grada Karlovac, Peter Geršič, načelnik kancelarije za razvojne projekte Novo Mesto, Slovenija, Stjepan Ćavar, viši stručni saradnik za lokalni razvoj i fondove Evropske unije u Razvojnoj agenciji Dubrovnika- DURA, kao i Željana Burazin, voditeljica Odsjeka za Smart City i informatiku, Grada Splita.