Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede 2012. godine u Bijelom Polju predstavljen je danas u velikoj sali Centra za kulturu, u prisustvu poljoprivrednih proizvođača, miniustra poljoprivrede i ruralnog razvoja Tarzana Miloševića i predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandra Žurića.

Predsjednik Žurić je istakao da je Opština Bijelo Polje ove godine u svom razvojnom konceptu poljoprivredu postavila na prvo mjesto, što znači nove investicije u putnu i vodovodnu infrastrukturu, uređenje tržnice i stočnih pijaca, rješavanje otkupnog centra na sjeveru i direktne stimulacije poljoprivrednim proizvođačima.

- U oblasti agrobiznisa, kontinuirano ćemo pratiti i stimulisati razvoj modela sopstvenog biznisa, koji podrazumijeva kontinuiranu integraciju svih procesa domaćinstava i preduzeća koja se bave poljoprivredom, kazao je predsjednik Žurić.

U tom pogledu i Vlada Crne Gore će pomoći stimulisanje razvoja poljoprivrede na sjeveru Crne Gore i u Bijelom Polju.

- Ove godine će premije za krupnu stoku biti za pet eura veće nego prošle godine, za ovce i koze jedan euro, za tov junadi 10 eura po grlu i za posijane površine po hektaru 10 eura više nego što su bile prošle godine. To znači da je ukupno povećanje premija više za sedam do osam odsto u odnosu na prošlu godinu. Podrška tehničkom sektoru je ostala na istom nivou, dva centa su premije za prerađivačke kapacitete i dva i po centa za otkup mlijeka na udaljenim područjima. Mislim da su to značajna izdvajanja iz budžeta Crne Gore, kazao je ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Tarzan Milošević.

Prema prezentovanim mjerama za podsticaj razvoja poljoprivrede, Bijelo Polje je pogodno za sve vidove poljoprivredne proizvodnje. Međutim, kako ističe predsjednik Žurić, strukturu poljoprivrednih domaćinstava u Bijelom Polju u najvećem dijelu čine mala i srednja gazdinstva, koja najčešće posjeduju površinu zemljišta od jednog do dva hektra, jedno do dva grla krupne stoke, 20 do 50 grla ovaca,  jednu do dvije koze, 10 do 20 ari povrtlarskih kultura i u prosjeku 50 stabala različitog kontinentalnog voća.

- U našoj opoštini nema značajnih staklenika, a plastenika je oko 170.

Povrće i voće se većinom proizvodi za sopstvenu upotrebu, ili se manjim dijelom realizuje na lokalnim pijacama, a mali dio plasira se trgovinama.

Kada je u pitanju stočarstvo, na području opštine se gaji veliki broj grla krupne i sitne stoke, poroizvodnja se ostvaruje uglavnom na individualnim gazdinstvima, mada za to postoje i registrovane firme. Otkup stoke je dobro organizovan i gotovo sav višak stoke u Bijelom Polju otkupi preduzeće “Mesopromet”. Opština Bijelo Polje je posljednjih godina značajno ulagala u seosku infrastrukturu i davala poljoprivrednicima direktnu podršku iz Agrobudžeta, a Ministarstvo pojloprivrede je na najraznovrsnije načine pomagalo proizvođačima, istakao je predsjednik Žurić.

Mjere za podsticaj razvoja poljoprivrede u Bijelom Polju predstavio je sekretar Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj Džafer Gusinjac.