Bijelo Polje je započelo proces resertifikacije po BFC SEE programu, čime će potvrditi da je Opština sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Predsjednica Privredne komore Crne Gore dr Nina Drakić i predsjednik Opštine Bijelo Polje mr Petar Smolović potpisali su 20. septembra Ugovor o sprovođenju postupka provjere lokalne samouprave u cilju dobijanja sertifikata o ispunjenosti standarda BFC SEE.

Privredna komora Crne Gore je u ovom projektu Tehnički sekretarijat zadužen za sve operativne i administrativne poslove mreže i Sertifikacionog tijela, te glavni partner svakoj lokalnoj samoupravi koja se priprema da pristupi ili je već pristupila BFC SEE programu.

- Za poslovnu zajednicu veoma je važan proaktivan pristup rukovodstva opštine da ambijent za privređivanje učini što atraktivnijim. Ugovor koji smo potpisali potvrda je kontinuirane posvećenosti predsjednika Smolovića i njegovog tima tom zadatku - rekla je predsjednica Komore Drakić.

Izrazila je očekivanje da će Opština uspješno završiti proces resertifikacije prema unaprijeđenom i još zahtjevnijem standardu.

Predsjednica PKCG je poručila drugim opštinama da suština ovog procesa nije samo dobijanje sertifikata, već da tokom sertifikacije unaprijede internu organizaciju i procedure, rad učine transparentnijim, a saradnju sa privrednicima grada, kroz interaktivan odnos, podignu na viši nivo, na dobrobit cjelokupne društvene zajednice.

Predsjednik Opštine mr Petar Smolović je podsjetio da je Bijelo Polje prva crnogorska opština koja je 2019. godine dobila ovaj vrijedni sertifikat.

- Nismo sertifikat tražili, dobili i zavrijedili zbog samog sertifikata, već zbog preporuka i referenci koji on daje. To znači da smo na međunarodnom planu skrenuli pažnju na opštinu Bijelo Polje, unaprijedili sve procese, postali bolji, brži, ekonomičniji i transparentniji - istakao je predsjednik Smolović.

Dodaje da u prilog tome govori i istraživanje Svjetske banke za prethodnu godinu, u kojem se navodi da je Bijelo Polje opština koja ima najmanje takse i barijera za razvoj biznisa.

Zahvaljujemo Privrednoj komori što nas je uvela u proces sertifikacije i sa zadovoljstvom želimo da nastavimo saradnju, što će biti posebno povoljno za investitore koji žele nastaviti ulaganja ili donijeti nova. Sve radimo zbog građana i ekonomskog razvoja Bijelog Polja - zaključio je Smolović.

Podsjetimo, Program sertifikacije opština je osmislio NALED 2007. godine u saradnji sa USAID-om i on je od tada prerastao u regionalnu inicijativu, standard i svojevrsni pečat kvaliteta za lokalne samouprave u Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji, Kosovu i Albaniji.

Program pruža opštinama i gradovima jasne smjernice o tome kako da unaprijede svoje performanse, nivo kvaliteta i efikasnosti usluga prema privatnom sektoru, kao i konkurentnost lokalne privrede na regionalnom i međunarodnom nivou.

Bijelo Polje je jedna od pet crnogorskih opština koje su se sertifikovale po ovom programu ispunivši kriterijume za uspostavljanje efikasnog dobijanja građevinskih dozvola, proaktivnost u promociji investicionih potencijala, predvidljivost troškova poslovanja, podsticajne politike za razvoj preduzetništva i druge.