Savjete, praktičnu i teorijsku nastavu o fizičkoj pripremi sportista ponudili su eminentni stručnjaci i profesori fakulteta za fizičko vaspitanje, na drugom seminaru posvećenom fizičkoj pripremi sportista koji organizuje Centar za sport i rekreaciju.

"U fokusu ovogodišnjeg seminara je bila fizička priprema sportista, jer nam je cilj bio da obuhvatimo što veći broj trenera a znamo da je kondicioni trening sastavni dio svih sportova. Tako da je ovo biti sjajna prilika da se naši treneri upoznaju sa savrmenim principima rada, novim naučnim metodama, od čije primjene i zavisi postizanje nekih većih rezultata" - istakao je Marko Maslovarić, direktor Centra, dodajući da je rađeno interaktivno i postavljen veliki broj pitanja.Doktor Jovica Petković je na teorijskom dijelu održao predavanje sa temom "Funkcionalni trening snage, adaptacija na stres". Dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću prof. dr Rašid Hadžić je govorio na temu "Metodički pristup oblikovanju treninga", dok je prof.dr Dobroslav Vujović imao izlaganje na temu  "Periodizacija u sportskom treningu".

O značaju ishrane kod sportista je govorio dr Veselin Stanišić, a prof. dr Vidran Kljajević je održao predavanje na temu "Zamor, stres, pretreniranost".

U teretani su obrađene dvije teme, na kojima su prof. dr Miljan Grbović praktično i teorijski obradili "Zagrijevanje kao uvodno pripremna faza treninga i takmičenja" i Marko Joksimović "Osnovni obrasci pokreta u treningu snage".


Nakon cjelodnevnog programa seminara, direktor JU Centar za sport i rekreaciju Marko Maslovarić nije krio zadovoljstvo uspješno završenim seminarom.

"Bijelo Polje je pored niza sportskih manifestacija, dobilo vrlo kvalitetan sportski seminar koji će ulazeći u tradicionalni karakter, sigurno da traje dugo. Sigurni smo da će se na platformi ovog edukativnog sportskog programa rješavati mnoge sportske dileme trenera i stručnjaka u sportu, kako one danas, tako i sjutra, za nova pokoljenja, a sve u cilju stvaranja novih šampiona, idola svoje škole, naselja, svog grada i države" - zaključio je Maslovarić ističući da se u organizaciju ove godine uključio Fakulet za sport i fizičku kulturu koji je prepoznao i podržao ideju Opštine Bijelo Polje o značaju edukacije terenera iz naše opštine u svim sportovima.

Novac od kotizacija za učešće će biti usmjeren za pomoć djeci i mladima sa smetnjama u razvoju iz Dnevnog centra „Tisa“.