Danas je u Bijelom Polju počeo trening-seminar ,,Jačanje kapaciteta nevladinih organizacija i medija, za praćenje rada pravosudnih organa“, koji organizuje NVO ,,Evropski omladinski  centar Crne Gore”.

Projekat se realizuje u okviru programa za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama sa ciljem davanja podrške dostizanju većeg nivoa demokratije i vladavine prava u Crnoj Gori, sa fokusom na reformu pravosuđa, kazao je izvršni direktor Evropskog omladinskog centra Crne Gore Mladen Španjević.

-Donator je Centar za monitoring, a isti je u sklopu projekta ,,Reforma pravosuđa, unapređenje kapaciteta civilnog društva” koji je finansiran od strane Evropske unije. Opšti cilj projekta je unapređenje transparentnosti pravosudnih institucija u Crnoj Gori. Projekat će doprinijeti da NVO i mediji uzmu veće učešće u svim fazama sudskih postupaka i na taj način će NVO i mediji dati svoj doprinos u aktuelnoj reformi pravosuđa i to kroz unapređenje nivoa profesionalizma i integriteta u pravosuđu. Specifični cilj projekta je unapređenje znanja i vještina predstavnika NVO i medija za veće učešće u procesu reforme pravosuđa kroz povećanje učešća u praćenju suđenja, istakao je Španjević.

Predavač na seminaru Ruždija Strujić kazao je da je prvi dan seminara rezervisan da se učesnici upoznaju sa informacijama o pravosudnom sistemu Crne Gore, a biće riječi i o napredovanju sudija i tužilaca.

-Govorićemo i o sporazumu o priznanju krivice, o besplatnoj pravnoj pomoći, jer su to instituti koji su u poslednje vrijeme posebno aktuelni. Drugi dan seminara biće fokusiran  na nevladine organizacije i medije. Prva tema je vezana za poglavlja 23 i 24 koja su najzahtjevnija i najvažnija u okviru ljudskih prava i pravosuđa. Druga tema je vezna za programe koje finansira EU u okviru tematske cjeline pravosuđa, treća tema se odnosi na monitornig rada pravosuđa, dok četvrta tema posvećena Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, rekao je Strujić.