Vremenski uslovi koji su vladali u toku zimskih mjeseci a i kišovito vrijeme koje je potrajalo do poslednjih par dana, ostavili su posledice u vidu udarnih rupa u asfaltu, koje su značajno otežale saobraćaj i kretanje pješaka.

Takođe veliki broj kišnih dana, onemogućilo je da se sanacija rupa završi znatno ranije, kaže Dejan Luković sekretar Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj.

Poslove realizuje Doo "Komunalno- Lim" A investitor je Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Opštine Bijelo Polje.