Dvadeset osam godina od usvajanja Deklaracije o ekološkoj državi Crnoj Gori obilježeno je danas u Bijelom Polju sadnjom drveća u dvorištima škola i bogatim edukativno-zabavno programom učenika.

Naime, 20. septembra 1991. Skupština je proglasila Dekaracijom Crnu Goru za ekološku državu, a kako je danas istakao sekretar Sekretarijata za ruralni i održiv razvoj Jasmin Ćorović, Crna Gora je zvanično prva država  u svijetu koja je u svoj Ustav unijela odrednicu ekološka država.

On je napomenuo da nažalost u Crnoj Gori nije dovoljno razvijena svijest o značaju ekologiije i očuvanja životne sredine,  te da upravo 20. septembar predstavlja izuzetno važan datum koji nas podsjeća i obavezuje, i šalje jasnu poruku o posvećenosti Crne Gore zaštiti životne sredine, razvoju baziranom na principima održivog razvoja, i dobrom upravljanju životnom sredinom.

“Danas, nakon 28 godina, želimo da stavimo taj datum u fokus pažnje građana, pogotovo kada se sve češće govori o klimatskim promjenama, globalnom otopljavanju, zagrijavanju planete”, kazao je Ćorović.

Sekretar Sekretarijata za ruralni i održiv razvoj poručio je da će i u narednom periodu intenzivirati aktivnosti usmjerene na zaštitu i unapređenje životne sredine.

U dvorištima škola „Dušan Korać“, „Pavle Žižić“, „Braća Ribar“, „Krsto Radojević“, kao i u dvorištu Srednje stručne škole danas će biti zasađene tuje, dekorativno žbunje, a kako je najavio Ćorović, već u oktobru i novembru ozbiljnije će se povetiti pošumljavanju, a u te aktivnosti uključiće i nevladin sektor i škole.

Rafet Mulić iz UOSI “Elipsa” poručio je da je 20. septembar jako značajan datum i svijetla tačka u istoriji Crne Gore.

“Zato smo na inicijativu Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore i Zajednice opština Crne Gore uključili u program ,,Nek! gora ozeleni", kako bi dali svoj doprinos zaštiti životne sredine i pormovisanju ekoloških vrijednosti na kojima počiva  naša država”, rekao je Mulić.

Program ,,Crna Gora moja zelena domovina" organizovali su UOSI ,,Elipsa".