Nakon što su prošle nedjelje zabilježena prekoračenja emisija zagađujućih materija u vazduhu, na predlog predsjednika Opštine Bijelo Polje formirana je Komisija za ocjenu stanja kvaliteta vazduha, koja je danas održala svoj prvi sastanak.

Na sastanku je dogovoreno pojačano informisanje građana, ali su i razmatrane kratkoročne i dugoročne mjere koje lokalna samouprava u saradnji sa državnim organima treba da preduzme.

„Danas smo imali inicijalni sastanak na kojem smo razmotrili mjere koje bi mogli kao lokalna samouprava preduzmemo u kratkom roku, a svakako akcenat stavljamo na mjere koje su dugoročnog tipa. Lično smatram da su kratkoročne mjere, liječenje posljedica uzroka zagađenja, dok po meni prave mjere koje bi trebalo preduzeti su mjere koje se donose na dugoročni vremenski period i skocentrisane su na liječnje uzroka problema. Opština Bijelo Polje je dobila i dopis Instituta za javno zdrvlje sa određenim preporukama, šta bi lokalna samouprava trebala da preduzme i na koji način da se ponašaju građani kada su vrijednosti kvaliteta vazduha povišen, odnosno kada je vazduh u Bijelom Polju zagađen“ - kazao je predsjednik komisije Jasmin Ćorović.

Predstavnica Ministarstva održivog razvoja i turizma Olivera Kujundžić je kazala da pozdravlja inicijativu Opštine Bijelo Polje i da će već na naredni sastanak biti pozvani i predstavnici ostalih opština sa sjevera Crne Gore.

„Suočavamo sa dugoročnim problemima, koji su u Bijelom Polju aktuelni sada, jer je ovdje u okviru nove mreže za praćenje kvalieta vazduha postavljena nova stanica koja je u funkciji od septembra, ali to ne znači da slična situacija nije i ostalim opštinama gdje se takva mjerenja ne vrše. Ministrastvo održivog razvoja i turizma, koordinira spovođenjem Nacionalne strategije upravljanja kvalitetom vazduha, za koju se sada sprovodi drugi Akcioni plan za period 2017-2020. godina. Ove godine ćemo intezivno raditi na pravljenju nove nacionalne strategie, u čiju izaradu ćemo uključiti predstavnike opština iz sve tri regije Crne Gore, kako bi smo utvrdili specifične mjere i načine da bi došli do unapređenja kvaliteta vazduha u cijeloj državi“

Kujundžić je napomenula da je potrebno djelovati kroz mjere energetske efikasnosti.

„Treba da se trudimo da koristimo ekološki prihvatljivija goriva i izbjegavanju uglja, mokrog drveta i koristiti možda bolja ekološka rešenja a to su pelet i briketi koji su dostupni. Bilo bi idelano da imamo gas, ali moramo da razmišljamo o dostupnim rješenjima za naše građane. Značaan je i uticaj saobraćaja. Postoje brojni načini kojima bez velikih investicija možemo doprinijeti kavlitetu vazduha“ - istakla je Kujundžić.

Član Komisije Branko Micev kaže da vremenske situacije koje smo imali u protekolom vremenskom periodu, primarno determinišu stanje životne sredine naročito u urbanim sredinama i to u hladnom dijelu godine.

„Ovaj problem postoji i u svijetu i datira odavno, tako da nismo samo mi pogođeni. Proteklih dana naš region je bio je pod uticajem specifične meterološke situacije, kao što su temperaturne inverzije, koje imaju dvostruko dejstvo, naročito u mikroklimatskim sredinama koje pogoduju stvaranju teperaturnih inverzija. Najveće koncenracije zagađenosti čestica dešavaju se u prizemnom sloju atmosvere, tamo gdje je izvršna produkcija, a drugi efekat dešava se u urbanim sredinama u najnižim dijelovima kotline dešavaju istovremeno i najniže temperature vazduha, pa sve to zatijeva od građana da sve više zagrijevaju prostorije i samim tim povećava se produkcija zagađujućih materija“ – zaključio je Micev.