Na osnovu Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti Zavod za zapošljavanje Crne Gore raspisao je Javni konkurs za izbor izvođača Javnog rada njega starih lica, personalni asistent i drugih programa javnog rada.

Program Zavoda »Direktno otvaranje radnih mjesta – Javni rad« je namijenjen posebno osjetljivoj grupi nezaposlenih: licima bez školske spreme ili sa završenom osnovnom školom, starijim od 50 godina ili mlađim od 30, ženama, licima koja su na evidenciji Zavoda duže od 12 mjeseci, ženama i pripadnicima Romske i Egipćanske populacije.

UO ZZZ je, za finasiranje tog programa, odobrio ukupno 760.000 eura od čega je za finansiranje programa javnog rada za pripadnike RE populacije predviđeno 30.000 eura.

Više detalja http://www.zzzcg.me/konkurs-za-izbor-izvodaca-javnog-rada-njega-starih-lica-personalni-asistent-i-drugih-programa-javnog-rada/