Realizacija važnih kapitalnih investicija Vlade Crne Gore teče u kontinuitetu, uprkos poteškoćama izazvanih pandemijom koronavirusa.

Uprava javnih radova u ovom momentu ima oko 20 aktivnih gradilišta. U cilju sprečavanja širenja koronavirusa, radnici na gradilištima pridržavaju se svih preporuka i mjera, koje su proteklih dana donijeli nadležni organi, među kojima su održavanje fizičke distance i upotreba zaštitnih sredstava (maske, rukavice).

Posebna pažnja posvećuje se organizaciji posla na gradilištima visokogradnje uz poštovanje zaštitnih zdravstvenih mjera, dok je na projektima niskogradnje, kao što su izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica, u najvećoj mjeri angažovana mehanizacija, tako da i sama priroda posla olakšava sprovođenje bezbjednosnih instrukcija. 

Rad u posebnim uslovima na pojedinim pojektima neće značajnije uticati na dinamiku radova, zahvaljujući naporima angažovanih građevinskih kompanija. 

U okviru valorizacije Đalovića pećine u Bijelom Polju, jednog od najvećih i najznačajnijih projekata Vlade, vrijednog oko 18 miliona eura, posao je trenutno organizovan na više pozicija. U toku je izgradnja puta u dužini od 5,7 kilometara od naselja Bistrica do manastira Podvrh, sa izgradnjom trafostanice i postavljanjem elektroenergetske infrasture, kao i sanacijom kosina i klizišta na nekoliko lokacija. Očekuje se da kompletna dionica bude spremna za asfaltiranje narednih mjeseci, nakon čega će uslijediti nastavak montaže žičare sa gondolom, početak uređenja pećine, izgradnje pomoćnih objekata i drugih segmenata projekta.

Napreduje i izgradnja objekta bjelopoljske Osnovne škole „Dušan Korać“, vrijedna 5,4 miliona eura, na kojoj je počela montaža nosača krovne konstrukcije. Ulažemo maksimalne napore da zadržimo ugovorenu dinamiku, kako bi djeca i nastavnici na početku školske 2021/22. godine ušli u nove učionice.

U Nikšiću je u toku izgradnja Doma za stare, koju finansiraju Vlada i partneri iz Regionalnog stambenog programa. Živo je i na fudbalskom stadionu „Sutjeske“, koji bi početkom naredne godine trebalo da dobije novu, modernu tribinu, vrijednosti 4,6 miliona eura.

Izgradnja Dom starih u Podgorici u završnoj je fazi. U toku su finalni poslovi u unutrašnjosti objekta, a u okviru uređenje terena počeli su radovi na fontani.

Maslinari su u prilici da svakodnevno posmatraju „podizanje“ nacionalne Kuće maslina u Baru. Investicija iznosi milion eura, a sve je pripremljeno za izlivanje prve betonske ploče. 

Na gradilištu kompleksa smještajnih objekata za potrebe Sektora specijalne policije, za koji je Vlada opredijelila sedam miliona eura, aktivno je na više građevinskih segmenata. 

U novom vrtiću u Rožajama u toku su zanatski radovi u unutrašnjosti objekta, a radno je i na projektima izgradnje pasarele i transfer stanice sa reciklažnim centrom u Mojkovcu, vodovodne mreže u bjelopoljskom naselju Zaton, Prnjavorske i Gusinjske ulice, rekonstrukcije saobraćajnice u Resniku.

Ipak, sasvim je izvjesno da će se nepovoljna situacija uzrokovana koronavirusom odraziti na pojedine projekte, a takav primjer trenutno imamo na stadionu na Cetinju. Proteklih mjeseci na ovom projektu ostvaren je značajan napredak u izgradnji tribina, ali bi na dalju dinamiku moglo da utiče prolongiranje postavljanja krovne konstrukcije, jer su radnici preduzeća iz Sjeverne Makedonije, koje je angažovano za taj posao, zbog pandemije bili prinuđeni da se vrate kući. 

Takođe, otežana nabavka i uvoz već naručenog materijala i opreme izražena je u projektu rekonstrukcije bazena u Kotoru.

Iako su otežavajuće okolnosti u periodu pandemije koronavirusa očekivane, Uprava javnih radova će, u saradnji sa izvođačima radova i stručnim nadzorom, uraditi sve kako bismo očuvali aktivnosti na gradilištima.

U tom nastojanju, posebna pažnja biće posvećena poštovanju svih mjera i naredbi u cilju zdravstvene zaštite građevinskih radnika.

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE