Izgradnja žičare prema Đalovića pećini nastavljena je postavljanjem još jednog stuba na izlaznoj stanici, u neposrednoj blizini lokacije na kojoj će se nalaziti servisni objekat za posjetioce, saopšteno je iz Uprave javnih radova.

Riječ je o jednom od najzahtjevnijih segmenata posla u okviru projekta valorizacije pećine nad Vražjim firovima i kompletnog bistričkog kraja.

Radove na žičari Vlada Crne Gore i Uprava javnih radova finansiraju sa 3,9 miliona eura.

“U toku ove i protekle godine u blizini manastira Podvrh montirana je prva stanica žičare i tri noseća stuba, pri čemu se neki od njih nalaze na nepristupačnim planinskim liticama, što je tokom radova iziskivalo dodatne građevinske napore. Izgradnja žičare biće nastavljena i naredne godine, nakon što to budu omogućile vremenske prilike”, navode u Upravi.

Dužina žičare je 1,7 kilometara, imaće dvije gondole sa po osam mjesta, a vožnja preko klisure trajaće skoro šest minuta.

“Imajući u vidu prirodne ljepote Đalovića klisure, sam prelazak preko nje žičarom biće posebna atrakcija za posjetioce”, ističu u Upravi.

Ovo područje bjelopoljske opštine već tri godine predstavlja veliko gradilište, čiji je krajnji cilj turistička valorizacija i stvaranje uslova za privredni razvoj kompletnog sjevera.

Ugovorena vrijednost svih radova do sada iznosi 23 miliona eura.

“S obzirom na izuzetne potencijale same pećine, njenih dvorana, jezera i ukrasa, kao ĐaIovića klisure sa rijekom Bistricom, očekuje se da ovaj kraj bude prepoznat u cijeloj Evropi kao nova turistička destinacija”, navode u Upravi.

Uprava javnih radova je već realizovala projekat izgradnje 5,7 kilometara dugog puta Bistrica – manastir Podvrh i izgradnju trafostanice 35/10 kV sa pratećom elektroenergetskom infrastrukturom za napajanje kompleksa, a u toku su radovi na platou ispred pećine i rekonstrukcija oko devet kilometara puta Gubavač – Bistrica sa gradnjom novog mosta na rijeci Bistrici.