Opština Bijelo Polje nastavlja sa pružanjem podrške studentima koji imaju prebivalište u Bijelom Polju. Sekretarijat za lokalnu samoupravu objavio je danas 18. novembra 2020.godine Konkurs za dodjelu stipendije za studijsku 2020/2021. godinu.

Pravo na stipendiju imaju:

  • Redovni studenti osnovnih i specijalističkih studija bez obzira na mjesto studiranja, sa prebivalištem na području Opštine Bijelo Polje, pod uslovom da su prvi put upisali semestar studijske godine i da su ostvarili prosjek ocjena u prethodnoj nastavnoj  godini najmanje 9,00 , odnosno da su nosioci diplome „Luča“ u srednjoj školi, za studente prve godine.
  • Studenti koji su bez oba roditelja, lica sa invaliditetom i pripadnici romske populacije, bez obzira na uspjeh odnosno prosječnu ocjenu iz prethodne godine.
  • Studenti koji su se opredijelili za deficitarna zanimanja, odnosno visokoškolske obrazovne programe iz oblasti elektrotehnike, informatike, građevine, arhitekture, mašinstva, prehrambene tehnologije, medicine, farmacije, matematike, fizike, hemije, predškolskog vaspitanja, stranih jezika – francuskog i njemačkog, kao i studije muzičke i likovne grupe predmeta, uz uslov da su ostvarili prosjek ocjena u prethodnoj nastavnoj godini najmanje 8,00 , odnosno da su nosioci diplome „Luča“ u srednjoj školi.

Isplatu stipendije u godišnjem iznosu od 300,oo eura vrši Sekretarijat za finansije, u tri jednake rate, putem tekućeg računa, na ime studenta.

Bliži uslovi navedeni su u konkursu, koji je objavljen na internet stranici Opštine Bijelo Polje i oglasnoj tabli. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Potrebnu dokumentaciju navedenu u konkursu kandidati mogu dostaviti putem pošte ili neposredno na pisarnici Opštine Bijelo Polje.

 

Za više informacija o konkursu kliknite ovdje