U cilju stvaranja kvalitenijih uslova i podizanja standara u pogledu pružanja zdravstvenih usluga na ruralnom području, Opština Bijelo Polje je ove godine izdvojila sredstva za renoviranje 13 seoskih ambulanti.  Ovih dana privode se kraju radovi na zdravstvenim ambulantama za šta je lokalna samouprava obezbijedila oko 30 hiljada eura.

„Ovaj projekat realizuje Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj kroz Program mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2020. godinu. Projektom je obuhvaćeno svih 13 seoskih ambulanti koje se nalaze u: Rasovu, Njegnjevu, Kanjama, Bistrici, Zatonu Goduši, Crhlju, Loznoj, Godijevu, Sušici, Tomaševu, Pavinom Polju i Bliškovu” – kazao je sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Jasmin Ćorović.

On je podsjetio da je renoviranje podrazumijevalo, u zavisnosti od stanja date ambulante, majstorske radove na demontaži dotrajale stolarije, patosa, plafona mokrih čvorova, montaži nove stolarije, keramike i sanitarija, plafona, podova kao i krečenje, nabaku neophodne medicinske opreme i aparata te mobilijara za potrebe ambulanti.

“Spisak neophodnih radova i nabavke opreme sačinila je stručna komisija formirana sa ciljem objektivnog i profesionalnog sagkledavanja stvari i potreba za svaku zdravstvenu ambulantu ponaosob, a tender za izvođenje radova dobila je firma D.O.O „Intesa group“ iz Bijelog Polja” – istakao je Ćorović.

Ovaj projekat je ozvaničen potpisivanjem Memoradnuma o saradnji između Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje i JZU Dom zdravlja Bijelo.