Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje na osnovu Konkursa, dodijelio je 188 stipendija redovnim studentima za školsku 2020/2021. godine.

Pravo na stipendiju imali su redovni studenti osnovnih i specijalističkih studija bez obzira na mjesto studiranja, sa prebivalištem na području Opštine Bijelo Polje, pod uslovom da su prvi put upisali semestar studijske godine i da su ostvarili prosjek ocjena u prethodnoj nastavnoj godini najmanje 9,00, odnosno da su nosioci diplome „Luča“ u srednjoj školi, za studente prve godine.

Takođe, studenti koji su bez oba roditelja, lica sa invaliditetom i pripadnici romske populacije, bez obzira na uspjeh odnosno prosječnu ocjenu iz prethodne godine.

Pravo na stipendiju su imali i imali studenti koji su se opredijelili za deficitarna zanimanja, uz uslov da su ostvarili prosjek ocjena u prethodnoj nastavnoj godini najmanje 8.00, odnosno da su nosioci diplome „Luča“ u srednjoj školi”.

Isplatu stipendije u godišnjem iznosu od 300 eura vrši Sekretarijat za finansije, u tri jednake rate, putem tekućeg računa, na ime studenta.

Ove godine je najveći broj studenata ostvarilo pravo na stipendiju u poslednjih nekoliko godina. Podsjećamo da je u prošloj godini 163 studenata dobilo stipendiju, a u 2018. godini 123 studenata.