Danas se širom svijeta obilježava Međunarodni dan Roma sa ciljem očuvanja romske kulture, istorije i jezika, ali i podizanja svijesti o problemima sa kojima se Romi suočavaju.

Opština Bijelo Polje svim pripadnicima romske zajednice čestita Međunarodni dan Roma.

“Ovaj datum nas podsjeća i opominje da moramo nastaviti da ulažemo značajne napore da se unaprijedi položaj i integrišu pripadnici romske nacionalne manjine u sve procese ekonomskog, društvenog, kulturnog i političkog života, odnosno da se uspostavi puna ravnopravnost Roma i ostalih građana. Opština Bijelo Polje nastaviće sa realizacijom različitih mjera za unapređenje položaja Roma, očuvanja i unapređenja uslova stanovanja, nacionalnog identiteta, kulture, jezika i obrazovanja”.

Danas povodom 8. aprila Međunarodnog dana Roma, Opština Bijelo Polje je u partnerstvu sa Crvenim krstom podijelila 77 paketa hrane i higijene za isto toliko romskih porodica koje žive na području opštine Bijelo Polje.

“Ovo je samo nastavak kontinuiranih akcija i pomoći romskoj populaciji u našoj lokalnoj zajednici, u pravcu prevazilaženja svakodnevnih problema na koje oni nailaze.Lokalna samouprava će i dalje nastaviti da bude pouzdan partner u pružanju pomoći nasim romskim sugrađanima u pravcu njihove integracije u društvo, na načelima socijalne pravde i poštovanju ljudskih i manjinskih prava" - saopštio je Miloš Kljajević iz Sekretarijata za lokalnu samoupravu.

Koordinator opštinskog Crvenog krsta Mašan Živković, istakao je da lokalna samouprava i Crveni krst tradicionalno obilježavaju ovaj datum, ali da pandemija koronavirusa nije dozvolila da sprovedu planirane aktivnosti, u vidu sportskih, zabavno - rekreativnih aktivnosti, koje su planirane za ovaj dan.

Živković je dodao da će pripadnici RE populacije, imati punu podršku Crvenog krsta, na realizaciji aktivnosti vezanih za poboljšanje standarda, implementaciju projekata, kako bi zajedničkim akcijama podigli standard ove populacije.