Više od 9,3 miliona eura uloženo je u distributivnu mrežu Bijelog Polja u posljednje četiri godine, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

Iz CEDIS-a je Dnevnim novinama saopšteno da je najviše novca, oko pet miliona, uloženo u revitalizaciju srednjenaponske i niskonaponske mreže.

“U prvoj fazi projekta revitalizovani su dalekovodi 10 kV Gubavač dužine oko 57 kilometara sa kojeg se napaja oko 2,7 hiljada mjernih mjesta i Tomaševo dužine oko 50 kilometara, sa kojeg se napaja oko 800 mjernih mjesta. Revitalizacija je obuhvatila zamjenu 1,51 hiljadu stubova i prateće opreme, kao i 59 trafostanica 10/0.4 kV” naveli su u CEDIS-u.

Kako su kazali, projektom se želi podstaći razvoj seoskog područja.

“Obnovom i unapređenjem elektroenergetske mreže i objekata, pored kvalitenijeg, stabilnijeg i sigurnijeg napajanja, stvaraju se uslovi za priključenje novih objekata i otvaraju mogućnosti za ruralni razvoj i ljepši i dinamičniji život seoskog stanovništva”, objasnili su u CEDIS-u.

U CEDIS-u su naveli da su njihove aktivnosti ove godine usmjerene na revitalizaciju 10 kV dalekovoda Slijepac most i Rasovo kao i stubnih trafostanica 10/0.4 kV na gradskom i ruralnom području.

“Elektromonteri su početkom marta počeli revitalizaciju dalekovoda 10 kV Slijepač most koji je dugačak 25 kilometara, na kojem je 11 TS 10/0,4kV sa kojih se napaja oko 600 mjernih mjesta, a sredstva koja smo izdvojili su veća od 200 hiljada eura”, precizirali su u CEDIS-u i dodali da će ugraditi 58 čelično-rešetkastih, 45 betonskih i 13 drvenih stubova, kao i osam rastavljača.

Biće zamijenjena i kompletna izolacija, kao i pet hiljada kilograma novog Al-Fe užeta, te raskresivanje trase u koridoru dalekovoda. Na tom dalekovodu su rekonstruisane i stubne trafostanice, a ugrađen je i novi vakumski prekidač na 10 kV izvodu Slijepač most u postrojenju 35/10 kV Ribarevine.

Iz CEDIS-a su naveli da su gubici na distributivnoj mreži u Bijelom Polju smanjeni 16,73 odsto za devet godina.

“Od 2017. do prošle godine smo, kroz pojedinačna investiciona ulaganja, investirali više od 750 hiljada eura i skoro 45 hiljada u izmještanje elektroenergetske infrastukture u putevima zbog rekonstrukcije dijela Ulice 1 u Resniku i izgradnje mostova na regionalnom putu R-10 Slijepač most Pavino Polje”, naveli su u CEDIS-u.