Isplata treće rate studentskih stipendija, koje je obezbijedila Opština Bijelo Polje za školsku 2020/21. godinu počinje danas.

Sekretarijat za finansije Opštine Bijelo Polje, isplatiće treću ratu studentskih stipendija u ukupnom iznosu od 18.900 eura.

Budžetom Opštine Bijelo Polje za tu namjenu predviđeno je 56.700 eura, a stipendije se isplaćuju u 3 rate po 100 eura.

Pravo na stipendiju, ostvarilo je 189 redovnih studenata iz Bijelog Polja, koji su ispunili kriterijume na konkursu.