Bjelopoljski farmeri u julu mjesecu proizveli su 289.607 litara mlijeka, što je na dnevnom nivou više od 9300 litara.

Slobodan Jelić, sekretar Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj kaže da bjelopoljski farmeri na godišnjem nivou proizvedu oko 3 miliona litara mlijeka.

"Mjerama za podsticaj razvoja poljoprivrede Opština u kontinuitetu obezbjeđuje premije za sve one kooperante koji isporučuju 500 i više litara mlijeka mjesečno što je na godišnjem nivou oko 75 000 eura" - saopštio je Jelić.

U Crnoj Gori je otkupna cijena mlijeka 38 centi, pri čemu je subvencija države 5,5 centi po litru, a opštinske premije 2.5 centa koje Opština Bijelo Polje redovno isplaćuje.

Otkup mlijeka na području opštine Bijelo Polje vrše četiri registrovane mljekare koje imaju oko 300 kooperanata.