Opština Bijelo Polje raspisala je konkurs za dodjelu stipendija studentima za školsku 2021/22. godinu.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti osnovnih, specijalističkih, master (postdiplomskih) i doktorskih studija bez obzira na mjesto studiranja, sa prebivalištem na području Opštine Bijelo Polje, pod uslovom da su prvi put upisali semestar studijske godine i da su ostvarili prosjek ocjena u prethodnoj nastavnoj  godini najmanje 9.00, odnosno da su nosioci diplome „Luča“ u srednjoj školi, za studente prve godine.

Pravo na stipendiju imaju i studenti koji su se opredijelili za deficitarna zanimanja, odnosno visokoškolske obrazovne programe iz oblasti elektrotehnike, informatike, građevine, arhitekture, mašinstva, tehničkih nauka, prehrambene tehnologije,studija iz oblasti medicine, farmacije, veterine, matematike, predškolskog vaspitanja, stranih jezika – francuskog i engleskog, kao i studije muzičke grupe predmeta, uz uslov da su ostvarili prosjek ocjena u prethodnoj nastavnoj godini najmanje 8,00 , odnosno da su nosioci diplome „Luča“ u srednjoj školi.

Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu, u okviru sredstava budžeta namijenjenih za stipendije, može, posebnom odlukom dodijeliti novčani iznos stipendije studentima bez oba roditelja, studentima sa invaliditetom, studentima iz porodičnog domaćinstva izuzetno lošeg materijalnog stanja, studentima sportistima  i studentima romske populacije, bez obzira na ispunjenost kriterijuma iz prethodnih tačaka Konkursa.

Stipendije će se dodijeliti za školsku  2021/22. godinu, bez obaveze vraćanja.   

Zahtjev za ostvarivanje prava na stipendiju se dostavlja Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje u roku od 15 (petnaest) dana  od dana objavljivanja Konkursa.

Za detaljnije informacije o konkursu kliknite ovdje