Povodom međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u Bijelom Polju je danas počela kampanja “16 dana aktivizma”, koja ima za cilj podizanje svijesti o sprečavanju i zaustavljanju rodno zasnovanog nasilja nad ženama i djevojkama.

Tim povodom Sekretarijat za lokalnu samoupravu preko Kancelarije za rodnu ravnopravnost je organizovala okrugli sto na temu „Zaustavimo nasilje nad ženama – jačanje saradnje i podrška relevantnih činilaca u cilju zaustavljanja rodno zasnovanog nasilja“.

Učesnici iz 6 opština sa sjevera: Berana, Plava, Petnjice, Rožaja, Mojkovca i Bijelog Polja, bili su predstavnici lokalnih samouprava, Sudova za prekršaje, NVO koje se bave zaštitom ženskih ljudskih prava, Uprave policije i Centara za socijalni rad.

Na okruglom stolu je konstatovano da rodno zasnovano nasilje i diskriminacija nad ženama i djevojčicama ostaje jedno od ključnih pitanja kada se radi o postizanju rodne ravnopravnosti i prava žena. Kao i da je međuinstitucionalna saradnja veoma značajna u cilju eliminisanja rodno zasnovanog nasilja.

U ime Opštine Bijelo Polje, goste i predavače je pozdravio Haris Malagić, sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu, dok je učešće na okruglom stolu uzela i predsjednica Skupštine opštine Nemša Omerhodžić.

Predavači su bili Biljana Zeković iz SOS Podgorica, Vesna Pavićević koopredsjedavajuća Ženskog kluba u Skupštini Crne Gore i Nataša Vuković članica Ženske političke mreže.

Kampanja “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" je globalna, svjetska kampanja koju obilježava 1,700 organizacija u preko 100 država svijeta. Kampanja počinje 25. novembra na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i završava se 10. Decembra naMeđunarodni dan ljudskih prava.