U Bijelom Polju se čuva sjećanje na simbole prošlog vremena. Brojni spomenici, ulice sa imenima narodnih heroja, kao i obrazovne i druge ustanove nose imena iz tog perioda.

Najprepoznatljiviji simboli prošlog vremena u Bijelom Polju su Spomenik palim borcima i zvijezda petokraka na brdu Ćukovac.

Simbol bivše države nastao je još u toku oslobodilačke borbe krajem novembra 1943, u vrijeme Drugog zasedanja AVNOJ-a kada su postavljen je na zgradu Pošte sredinom 50-tih godina.

Grb socijalističke Jugoslavije nastao je zajedničkim radom umjetnika Đorđa Andrejevića Kuna i Antuna Augustinčića prilikom ukrašavanja sale Doma kulture u Jajcu.

Zašto se slavio 29. novembar

U SFRJ slavilo se pet državnih praznika, a poslednji u godini bio je 29. novembar, Dan Republike.

Praznovao se dva dana i to sve do 14. novembra 2002. godine, kada je ukinut odlukom Savezne skupštine.

Dan Republike se od Drugog svjetskog rata slavio na dan kada je održano Drugo zasijedanje AVNOJ-a, 29. novembra 1943. godine u Jajcu.

AVNOJ je tada konstituisan u zakonodavno i izvršno predstavničko tijelo Jugoslavije, dok je kao najviši izvršni i naredbodavni organ narodne vlasti konstituisan Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ), koji je imao sva obilježja narodne revolucionarne vlade.

Kao posebna odluka AVNOJ-a Josipu Brozu Titu dodijeljena je titula "maršal Jugoslavije", na osnovu predloga koji je postavila slovenačka delegacija.

Pored Dana Republike, državni praznici bili su i 1. i 2. januar (Nova godina), 1. i 2. maj (Praznik rada), 9. maj (Dan pobede nad fašizmom) i 4. jul (Dan boraca).

Baš kao i Praznik rada i Dan mladosti, i Dan Republike je slavljen uz pompu, organizovane su svečane akademije, počasni plotuni, đaci su dobijali pionirske marame, dijeljeno je ordenje. Radnici su koristili priliku da odu do rodnog sela ili na kraće putovanje.