Predsjednik Opštine Petar Smolović primio je predstavnike Saveza penzionera sa najnižijim primanjima iz Bijelog Polja.

Tokom sastanka, predsjednika su upoznali sa radom Saveza predstavnici Marko Hajduković i Ramiz Zulević, i problemima sa kojima se suočavaju najstariji sugrađani sa najnižim primanjima.

Na sastanku su zajednički konstatovali da je program Evropa sad najviše oštetio i diskriminisao penzionere.

Predstavnici Saveza su ponovili zahtjeve kojim od Vlade i Skupštine Crne Gore traže povećanje najniže penzije, što je predsjednik podržao i istakao da će lokalna samouprava raditi na unapređenju svih segmenata društva kako bi život osoba starije životne dobi bio što bolji.

Pored brojnih prava koja ostvaruju u našem gradu, Opština Bijelo Polje se trudi da na svaki zahtjev ukaže i dodatnu pomoć, posebno imajući u vidu, da su u ovom periodu, gdje epidemija koronavirusa traje, oni upravo i najugroženiji a u pripremi je program Senior kartice sa posebnim popustima za penzionere