Iz štampe je danas izašao novi broj Bjelopoljskih novina, glasila sjećanja i čuvanja tradicije.

Glavni i odgovorni urednik Slobodan Šebek kaže da Bjelopoljske novine nastavljaju da popularizuju i njeguju kult lokalne štampe u Crnoj Gori, u vremenu savremenih tehnologija u kom su štampani mediji sve manje zastupljeni i održivi.

"Iako smo neprofitabilan i nekomercijalan časopis, za novi broj smo izabrali da glavna tema bude ekonomija. Prije svega jer je i Bijelo Polju nastalo kao poznata stanica Dubrovačkih karavana u kojem su zanatlije i trgovci svojim proizvodima, dućanima, trgovačkim umijećem i snalažljivošću, obilježili ulice Nikolj Pazara, Akova i Bijelog Polja kroz istoriju. Njihovim razvojem, kao društvene grupacije počeo je i razvoj društvenog, kulturnog, sportskog i privrednog života u Bijelom Polju, kojim smo kako tada, tako i danas postali centar ovog regiona" - kazao je Slobodan Šebek, glavni i odgovorni urednik Bjelopoljskih novina.

On ističe da Bjelopoljske novine u novom broju donose priče o starim trgovicima i zanatlijama, ali i preduzetnicima koji su odlučili da svoje ideje ponude tržištu.

"U novom broju donosimo razgovore sa profesorima Ekonomskog fakulteta i mladom profesoricom Arhitekture iz Bijelog Polja. Otkrivamo legende o našem gradu, predstavljamo poznate umjetnike i sportiste, a sve smo zalili čašom Bjelopoljskog piva" - kaže Šebek.

Šebek zaključuje da će Bjelopoljske novine izlaziti kvartalno sa jednim ciljem, da čuvaju i promovišu bogatu kulturnu baštunu Bijelog Polja, istoriju i tradiciju kao temelje savremene kulture.