Po nalogu Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj počeli su radovi čišćenja korita rijeke Lješnice. 
 
Akcija čišćenja rijeke Lješnice počela je sječom samoniklog rastinja i uklanjanjem otpada iz korita rijeke, a koje izvode radnici Komunalnog preduzeća. 
 
"U sklopu programa rada Sekretarijata pokrenuta je akcija čišćenja Lješnice čije je korito u jako lošem stanju. Međutim, sve akcije čišćenja koje budemo sprovodili neće dati željeni efekat ukoliko u narednom periodu građani ne budu vodili više računa i ne budu čuvali ovu rijeku", kazao je sekretar Duško Ružić.