Kancelarija za rodnu ravnopravnost Opštine Bijelo Polje, organizovala je panel diskusiju na temu - 8. mart za jednakost, ravnopravnost, iste mogućnosti - u cilju obilježavanja ovog međunarodnog dana ženskih prava.

Panelistkinje su govorile o aktuelnim temama važnim za rodnu ravnopravnost, kao što su: Rodno budžetiranje i uticaj na zajednicu - Ajsela Pačariz – Sekretarka Skupštine opštine Bijelo Polje, Orodnjenost javnih politika - Biljana Zeković, izvrsna direktorica SOS Podgorica, Istraživanje o nasilju nad ženama u politici - Nataša Vuković, trenerica za rodnu ravnopravnost UNDP, Podrška i pomoć opštinske službe pravne pomoći za žene žrtve nasilja - Kristina Mrdak, Služba pravne pomoći za gradjanke/ne opštine Bijelo Polje.

Tokom prezentacije tema panelistkinje su ukazale da je potrebno razvijati strategije i javne politike na način da daju puni doprinos postizanju rodne ravnopravnosti, edukovati žene političarke o liderstvu i značaju učešća žena u političkim partijama, promovisati službe na lokalnom nivou i edukovati gradjane o najboljem načinu za ostvarivanje prava.

Ciljna grupa sastanka bili su članice/ovi: Savjeta za rodnu ravnopravnost opštine Bijelo Polje, političkih partija, medija, nevladinih organizacija, opštinskih kancelarija, gradjanke/ni.

Prisutne je pozdravila Dina Mustajbašić zamjenica sekretara Sekretarijata za lokalnu samoupravu i tom prilikom ukazala na: važnost postojećih mehanizama za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou, službe pravne pomoci I Odjeljenja za ljudska I manjinska prava pri Sekretarijatu, istakla rezultate Opštine u cilju unapređenja i finansijske podrške ženama preduzetnicama I mladim preduzetnicima/cama, kao I usluge u JU koje se bave podrškom djeci i porodici.

Nakon prezentacije tema, panelistkinje I učesnice/ci su kroz diskusiju istakli da je neophodno unaprijediti postojeću zakonsku regulativu kao I primjenu iste kroz donošenje strategija. Nacionalni dokument za implementaciju Konvencije Savjeta Evrope o suzbijanju i sprječavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) je još uvijek u izradi. Usvajanjem i primjenom ovog Dokumenta biće obezbijeđena kvalitetnija zaštita i podrška ženama kroz institucionalne mehanizme.

Almasa Rizvanović iz Kancelarije za rodnu ravnopravnost istakla je neophodnost vođenja rodno razvrstane statistike-statistike iskazane po polu, na koju obavezuje Zakon o rodnoj ravnopravnosti u članu 14. za veću vidljivost žena i mjerljivost podrške i pomoći koju ostvaruju u lokalnoj zajednici.

Zaključci će biti upućeni odbornicima SO Bijelo Polje.