Na sedmoj sjednici Skupštine opštine Bijelo Polje, odbornici su usvojili izmjene Odluke o budžetu za 2023. godinu, odnosno tehnički rebalans.

Za izmjene i dopune Odluke o budžetu glasalo je 19 odbornika, dok je 10 bilo protiv.

Obrazlažući ovaj predlog, sekretarka Sekretarijata za finansije Alida Nuhodžić je istakla da su izmjene uslovljene izmenama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave.

“S obzirom na to da je izvršena unutrašnja reorganizacija pojedinih organizacionih jedinica, samim tim je bilo neophodno izvršiti preraspodjelu budžetski pozicija između njih - tzv. tehnički rebalans. Budžet Opštine za 2023. godinu je bio planiran u iznosu od 16.113.000,00. Rebalansom, odnosno odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu za 2023. godinu, budžet planiramo u istom iznosu” – navela je Nuhodžićeva.

Ona je dodala da ključne cifre u budžetu nijesu mijenjane, već je samo urađena nova preraspodjela u okviru budžetskih jedinica, a koja je bila neophodna zbog nove organizacione strukture.

“Sredstva koja su bila opredijeljena Odlukom o budžetu za 2023. godinu za Službu za zajedničke poslove su raspoređena na Službu za zajedničke poslove i Upravu za logistiku, zaštitu i održavanje. Preraspodjela sredstava je izvršena shodno obimu, vrsti i složenosti poslova koje obavljaju. Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj je podijeljen na Sekretarijat za preduzetništvo i Sekretarijat za poljoprivredu, pa se nacrtom Odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetuza 2023. godinu, ta se sredstva raspoređuju na ova dva sekretarijata” - istakla je sekretarka Nuhodžić uz napomenu da na predloženu odluku Ministarstvo za finasije nije imalo primjedbi.

Nakon usvajanja ove tačke dnevnog reda, Skupština je prekinula rad a nastavak sedme sjednice je zakazan za srijedu 29. marta u 10 časova.