Odbornici u Skupštini opštine Bijelo Polje većinom glasova danas su usvojili predloge Odluke o zaradama lokalnih službenika, namještenika i funkcionera.

Predlozi odluke o ostavljanju van snage Odluke o kriterijumima i Odluke o finansiranju gerontodomaćica u 2023. godini.

Nakon usvajanja ovih odluka, sedma sjednica Skupštine je ponovo prekinuta jer je odbornik Pokreta Evropa sad Dražen Petrić tražio da se rasprava o ostalim tačkama dnevnog reda odloži za narednu sedmicu. Kako bi javnost u direktnom prenosu mogla da prati sjednicu lokalnog parlamenta.

Taj predlog su prihvatili svi odbornički klubovi pa je dogovoreno da se sedma sjednica nastavi u utorak 4. aprila u 10 časova.