Za potrebe javnih ustanova i institucija koje su prepoznate kao veliki zagađivači vazduha, Opština Bijelo Polje preko nadležnog Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj obezbijedila je sredstva za nabavku filtera i prečišćivača vazduha.

Sekretar Jasmin Ćorović je kazao da je prvi prečišćivač ugrađen na sistemu za grijanje zgrade Centra za kulturu, koji je prepoznat kao jedan od najvećih zagađivača u centru grada.

“Sigurni smo da ćemo na taj način doprinijeti smanjenju zagađenja vazduha u zimskom periodu kada zbog brojnih faktora imamo povećan stepen zagađenja vazduha PM 10 i PM 2,5 česticama. Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj zadužen je za realizaciju ovih sredstva u skladu sa namjenom za koju su predviđena, za šta je Opština izdvojila je 60.000 eura” – naveo je Ćorović.

On ističe da će filteri biti postavljeni na sistemima za grijanje zgrade Višeg suda i Osnovne škole Risto Ratković.

"Cilj je da prečišćavanje vazduha od najvećih izvora polutanata svedemo u za to prihvatljive ekološke evropske i međunarodne standarde" - kazao je Ćorović i dodao da je ciklom sa pratećom opremom namijenjen filtriranju krutih čestica iz dimnih gasova, koji sadrži potpuno autonoman automatski sistem kontrole, posudu za pražnjenje i sl. i ovom instalacijom ćemo osigurati smanjenje emisije PM 2.5 i PM 10 čestica u vazduh za prihvatljiv nivo po preporuci SZE.

Ćorović ističe da pored aktivnosti koje sprovodi Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj očekuje aktivniji pristup i državnih institucija kako bi obezbijedili ekološki prihvatljive instalacije za grijanje u javnim ustanovama i dala podršku kolektivnim i individualnim potrošačima na prelazak sa čvrstog na ekološkog prihvatljiv energent.