Povodom Međunarodnog dana Roma, koji se obilježava 8. aprila, na zgradi Opštine Bijelo Polje istaknuta je romska zastava.

Na ovaj, sjmboličan način lokalna samouprava iskazuje poštovanje prema romskoj tradiciji i šalje poruku o značaju napkra sa Romi ostvaruju prava i dobiju mogućnosti koje im pripadaju.

"Na poziv Savjeta Evrope i NVO Mladi Romi povodom Dana Roma, isticanjem romske zastave na zgradi Opštine i video displeju, simbolički smo se pridužili akciji obilježavanja ovog praznika. Ipak kao partner na projektu ROMACTED, nastavićemo da zajedno organizacijama koje se bave pitanjima Roma radimo na njihovoj integraciji, poboljšavajući na taj način njihovo demokratsko učešće i osnaživanje lokalnih romskih zajednica" - saopštio je Haris Malagić, sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu.

Svjetski dan Roma obilježava se povodom prvog svjetskog kongresa Roma, održanog 8. aprila 1971. godine u Londonu, i smatra se jednim od najvažnijih događaja u istoriji tog naroda.