Poštovani posjetioci,

ovdje možete preuzeti dokumenta koja se tiču ostvarivanja funkcija Budžeta Opštine Bijelo Polje:

 

BUDŽET 2021. 

Odluka o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2021.godinu

 

BUDŽET 2020.

Vodič kroz rebalans budžeta za građane

Odluka o izmjeni Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2020.godinu

Završni račun budžeta Opštine Bijelo Polje za 2019.godinu

Vodič kroz budžet za građane za 2020.godinu

Odluka o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2020. godinu

Izvještaj o izvršenju budžeta za 2020. godinu - I kvartal

 

BUDŽET 2019.

Odluka o izmjeni Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2019.godinu

Izvještaj o izvršenju budžeta za 2019. godinu - III kvartal

Polugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2019. godinu

Izvještaj o izvršenju budžeta za 2019. godinu - II kvartal

Izvještaj o izvršenju budžeta za 2019. godinu - I kvartal

Vodič kroz budžet Opštine Bijelo Polje za građane za 2019. godinu

Odluka o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2019. godinu

 

BUDŽET 2018.

Odluka o završnom računu Opštine Bijelo Polje za 2018. godine

Odluka o izmjeni Odluke o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2018. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2018. godinu

Odluka o Budžetu opštine Bijelo Polje za 2018. godinu

Odluka o privremenom finansiranju opštine Bijelo Polje u periodu januar-mart 2018. godine

 

BUDŽET 2017.

Odluka o završnom računu Budžeta Opštine Bijelo Polje za 2017. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2017. godinu+

Polugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2017. godinu

Odluka o Budžetu opštine Bijelo Polje za 2017. godinu

 

BUDŽET 2016.

Odluka o završnom računu Budžeta Opštine Bijelo Polje za 2016. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2016. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2016. godinu

Odluka o Budžetu opštine Bijelo Polje za 2016. godinu

 

BUDŽET 2015.

Odluka o završnom računu Budžeta Opštine Bijelo Polje za 2015. godinu

Odluka o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2015. godinu

 

BUDŽET 2014.

Odluka o završnom računu Budžeta Opštine Bijelo Polje za 2014. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2014. godinu

Odluka o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2014. godinu

 

BUDŽET 2013.

Odluka o usvajanju završnog računa Budžeta Opštine Bijelo Polje za 2013. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2013. godinu

Odluka o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2013. godinu

 

BUDŽET 2012.

Izvjestaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Bijelo Polje za 2012. godinu

Odluka o završnom računu Budžeta Opštine Bijelo Polje za 2012. godinu

Odluka o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2012. godinu

 

BUDŽET 2011.

Odluka o izmjeni Odluke o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2011. godinu

Odluka o usvajanju završnog računa Budžeta Opštine Bijelo Polje za 2011. godinu

Obrazloženje završnog računa Budžeta Opštine Bijelo Polje za 2011.godinu

Izvještaj o konsolidovanoj javnoj potrošnji za 2011. godinu

Ekonomska klasifikacija - izvještaj o novčanim tokovima za 2011. godinu

Funkcionalna klasifikacija - izvještaj o novčanim tokovima za 2011. godinu

 

O Budžetu

Budžet Opštine je osnovni instrument finansiranja javnih rashoda, kojim raspolaže opština radi izvršavanja ustavom i zakonima

utvrđenih zadataka i funkcija. Težnja naše Opštine je da na konstruktivan način doprinose kreiranju što kvalitetnije budžetske

politike u Bijelom Polju.

Želja nam je da što veći broj pojedinaca i organizacija podstaknemo da se, u skladu sa interesovanjima, uključe u praćenje

budžetske politike Opštine Bijelo Polje i na taj način doprinesu efikasnijem i efektivnijem planiranju Budžeta Opštine.

Nadamo se da ćemo što većem broju gradjana približiti klasifikaciju budžeta i omogućiti bolje razumijevanje samog budžetskog

procesa. Smatramo da je neophodno da, ne samo kroz javne rasprave, već i putem web-a sa svojim korisnim prijedlozima ili

sugestijama, doprinosite i aktivno učestvujete u kreiranju svih onih pitanja koje se tiču naše društvene zajednice.

Smatramo da postoji realna potreba da se građanima budžet predstavi u cijelosti, kao i stavke koje nam znače puno u tekućoj,

kao i u narednim godinama.

 

Sekretarijat za finansije Opštine Bijelo Polje

 

Građani o Budžetu!

Vaš komentar je prilika da unaprijedimo rad na ostvarivanju budžetskih funkcija i da, kroz zajedničko djelovanje na transparentan

način poboljšamo obavljanje javnih finansija u našem gradu. Vaše mišljenje nam je važno.

Ukoliko želite da uputite pitanje ili komentar možete nam pisati na sljedeće adrese:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                                                                                               

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 

 

PROPISI I AKTI O BUDŽETU

 Zakon o finansiranju lokalne samouprave

 

FISKALNA DECENTRALIZACIJA

Preporuke NALAS - a za lokalna vladina udruženja o pravilima i postupcima pregovaranja o Budžetu

 Kako uspješno voditi pregovore o Budžetu?