PROJEKAT – YES EU 2018/2019

Lokacija Bijelo Polje – Sala Skupštine opštine Bijelo Polje

Datum: 20 Maj  (Ponedjeljak) 2019 početak 11h

 

Poštovani, ovim putem Vas pozivamo da učestvujete na panel diskusiji koju organizujemo u Bijelom Polju.

TEMA:

-       Izazovi i mogućnosti u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji,

-       Individualna odgovornost u pokretanju pozitivnih promjena.

Preporuke za aktivnosti na lokalnom, nacionalnom i evropskom

Panelisti:

Lidija Knežević -  koordinatorka programa u CRNVO

Miloš Kljajević – Savjetnik u sekreterijatu za društvene djelatnosti opštine Bijelo Polje

Željko Đukić – Predjesednik NVO Multimedijal Montenegro

Zdravko Janjušević – Izvršni direktor NVO Bijelopoljski Demokratski Centar

 

    Uzimajući u obzir da je važnost procesa pristupanja Crne Gore ka Evropskoj uniji podjednko  značajan I za gradove koji se nalaze na sjeveru Države pokrenuta je realizacija projekta YES-EU koji je finansiran od strane međunarodne organizacije ALDA kroz  WISE Projekat (While innovating and strengthening Europe)

    Cilj projekta je da informišemo građane sjevera I donosioce odluka sa fokusom na opštinu Bijelo Polje, o aktuelnostima unutar EU, prilikama I šansama u procesu pristupanja I postignutim rezultatima u dosadašnjem procesu pristupanja.

    Na panel diskusiji koju organizujemo kao završnu aktivnost projekta YES EU pozvali smo predstavnike opština, nvo organizacija, političkih partija, medije I zainteresovanje građane da zajednički diskutujemo na nevadene teme sa ciljem da podignemo  nivo znanja I informisanosti građana sjevera, nvo organizacija I donosioca odluka o aktuelnostima, prilikama I šansama ali I o postignutim rezultatima Crne Gore u procesu pristupanja sa posebnim fokusom na lokalni nivo.

 

AGENDA:

 

Registracija učesnika 10:45 - 11:00h

11:00h do 11:10h - Uvodna riječ I predstavljanje učesnika

Predsjednik NVO Multimedijal Montenegro – Željko Đukić

11:10h do 11:30h Lidija Knežević - CRNVO

Transparentnost i odgovornost lokalnih samouprava

11:30h do 11:50h Miloš Kljajević

Reforme lokalne sampuprave I primjeri dobre prakse

11:50h do 12:10h Zdravko Janjušević

Učešće građana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou

12:10h do 12:30h Željko Đukić

Benifiti ulaska Crne Gore u EU

12:30h do 13:00h Panel Diskusija:

-       Izazovi i mogućnosti u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji,

-       Individualna odgovornost u pokretanju pozitivnih promjena.

  • Preporuke za aktivnosti na lokalnom, nacionalnom i evropskom

13:00h do 14:00h

Ketering I osvježenje u Lounge baru Hemingway