Na osnovu Zaključka predsjednika Opštine, br. 01 – 018/23-759 od 19.05.2023. godine Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj je objavio Program javne rasprave, a na osnovu kojeg je sačinio:

I Z V J E Š T A J

o sprovedenoj javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2023. godinu

Predsjednik opštine Bijelo Polje je Zaključkom br. 01–018/23-759 od 19.05.2023. godine utvrdio Nacrt Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2023. godinu, i obavezao Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, da, shodno Odluci o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 34/11), sprovede javnu raspravu u trajanju od 15 dana i to od 19.05.2023. do 05.06.2023. godine.

Predsjednik Opštine je:

  • zadužio Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj da sprovede javnu raspravu prema odredbama koje su sastavni dio Zaključka.
  • odredio da se ovaj Zaključak zajedno sa Programom Javne rasprave i Nacrtom Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2023. godinu objavi na sajtu Opštine Bijelo Polje i učini dostupnim svim građanima.

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, postupajući po Zaključku Predsjednika Opštine je:

  • Javnu raspravu održao u trajanju od 19.05.2023, do 05.06.2023.  godine
  • Nacrt Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2023. godinu i predmetni zaključak Predsjednika objavio na sajtu Opštine Bijelo Polje bijelopolje.co.me.
  • Informacija o Javnoj raspravi je objavljena na sajtu opštine Bijelo Polje bijelopolje.co.me , sa svim relevantnim informacijama.
  • Centralnu Javnu raspravu o Nacrtu Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2023. godinu održao u velikoj sali SO Bijelo Polje, dana 05.06.2023. godine sa početkom u 12:00 h.
  • U sklopu programa Javne rasprave pozvali su se građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije, organi, javne službe i stručne institucije i ostali zainteresovani da učešćem u javnoj raspravi i svojim sugestijama, komentarima, prijedlozima, kritikama i sl. daju svoj doprinos kako bi sadržaj ovog Programa bio što kvalitetniji.
  •  Programom Javne rasprave pozvani subjekti su obaviješteni da primjedbe, prijedloge i sugestije dostavljaju Sekretarijatu za poljoprivredu, Sportski centar “Nikoljac”, Bijelo Polje, ili na email adresu  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Na centralnoj Javnoj raspravi koja je održana 05.06.2023. godine, ukupno je bilo 30 prisutnih. Od ovog broja, pored predstavnika Sekretarijata za ruralni i održivi razvoja, predstavnika Sekretarijata za preduzetništvo, Sekretarijata za poljoprivredu bilo je prisutno dvanaest poljoprivrednika, petnaest predstavnika Lokalne uprave Bijelo Polje, jedan predstavnik civilnog sektora i dva predastavnika medija).

Sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Armin Sijarić, je ukratko predstavio Nacrt Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2023.godinu, a komentari, sugestije, prijedlozi i zamjerke na isti, prisutni su davali u toku i nakon njegovog izlaganja i o svemu predočenom se vodila konstruktivna i živa rasprava. Pored sekretara Sekretarijata gdina Sijarića raspravi su prisustvovala dva službenika Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj. Prije izlaganja sekretara Sijarića, prezantaciju Programa mjera za razvoj poljoprivrede za 2023. godinu izložio je sekretar Sekretarijata za poljoprivredu Kemal Alić, a Javnoj raspravi iz Sekretarijata za poljoprivredu je prisustvovao pomoćnik sekretara Sekretarijata, rukovoditeljka Sektora za poljoprivredu, tri Savjetnika za poljoprivredu, jedan Savjetnik za vodoprivredu, kao i rukovoditeljka Sektora za vodoprivredu. Nakon izlaganja Nacrta Programa mjera za ruralni i održivi razvoj za 2023. godinu prezentaciju Nacrta Programa mjera za razvoj preduzetništva izložio je sekretar Elmedin Hodžić.

Na bazi Nacrta  Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2023. godinu,  sugestija i prijedloga tokom javne rasprave, utvrdjen je Prijedlog Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2023. godinu, koji će biti upućen Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, radi dobijanja saglasnosti i mišljenja o istom, a nakon toga i SO Bijelo Polje na usvajanje.

Prilog ovom izvještaju čini tabela u kojoj su komentari, sugestije, primjedbe i prijedlozi, kao i odgovori predstavnika Sekretarijata za ruralnog i održivog razvoja, koji je sproveo javnu raspravu o predmetnom dokumentu.

 

 

Bijelo Polje, jun 2023. godine

SEKRETARIJAT  ZA  RURALNI I ODRŽIVI RAZVOJ


 

 Prilog: Komentari, sugestije, primjedbe i prijedlozi i odgovori na iste sa Javne rasprave o Nacrtu Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2023.godinu.

Odgovori na primjedbe, sugestije, komentare i prijedloge

Komentari, sugestije, primjedbe i prijedlozi

Odgovori

Hasanović Ildan – Dobrakovo

1. Da li jedan poljoprivrednik može konkurisati samo za dvije podsticajne mjere Programa

2. Zašto se besplatni plastenici dodjeljuju istim korisnicima i onima koji već posjeduju plastenike.

3.Isti je izjavio da će izjaviti pritužbu za dodjelu plastenika sa državnog nivoa tj. Ministarstva poljoprivrede, na kvalitet podijeljenih plastenika i način raspodjele istih.

 

1.Uslovi se nisu mijenjali od prethodne godine, pa jedan poljoprivrednik može konkurisati najviše za dvije mjere, iz razloga da bi što veći broj poljoprivrednika ostvario pravo na različite subvencije. Jedan korisnik ne može dva ili više puta konkurisati po osnovu iste mjere ovog Programa, u vremenskom periodu u kom se isti donosi.

2. Uslovi za dodjelu plastenika koje propisuje ovaj Sekretarijat su dosta strogi i isti su javno objavljeni ne samo Programom podsticajnih mjera, već i u Javnom pozivu koji se obvajvljuje po usvajanju mjera. Sa podsticajnom mjerom podrška povrtarskoj proizvodnji u zaštićenim prostorima (dodjela plastenika) započelo se 2021. godine kada je dodijeljeno 13, a 2022. godine 17 plastenika. Sav proces je bio veoma  transparentan i izvršen u skladu sa raspisanim javnim pozivom i definisanom procedurom. Naravno da nema istih korisnika i Sekretarijat kontroliše korisnike u periodu od 5 godina od dana potpisivanja ugovora o  dodjeli plastenika. U ovom procesu nema nikakvih zloupotreba i Sekretarijat je dužan da to na svaki način prevenira.

3. Primjedbe su dozvoljene, a nadležnost je MPŠV.

Izo Mekić - Rasovo:

1.Pohvalio mjere i rad Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj i istakao da sve mjere treba da budu na principu 100% podrške, za glavnije razvojne mjere, kao što su pojedine mjere Sekretarijata.

2. Mekić je istakao i da su službenici Sekretarijata tj. Komisija za ocjenu opravdanosti dodjele sredstava izvršila kontrolu i obišla korisnike, kao i njega kao jednog od korisnika mjere za dodjelu plastenika.

  

1. Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje je organ lokalne uprave razvojnog tipa. Ruralni razvoj podrazumijeva sveukupni razvoj ruralnog područja: ekonomski, socijalni, administrativni, infrastrukturni, kulturni razvoj.

2. Korisnik je dužan da savjesno i namjenski koristi plastenik i prateću opremu dobijena po ovoj podsticajnoj mjeri, u roku minimalno od 5 godina. U ovom roku korisnik plastenika isti ne može otuđiti, prodati, pokloniti ili nenamjenski koristiti, i o tome potpisuje Ugovor, koji će biti predmet kontrole službenika Sekretarijata u navedenom periodu. U slučaju zloupotrebe opreme Sekretarijat može pokrenuti postupak kod nadležnog suda.

Željko Đukić – NVO 1. Smatra da treba bolja kordinacija različitih organa kod besplatne dodjele plastenika i ostalih subvencija zbog prevara koje vrše pojedini korisnici.

1.Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj ima izgrađene mehanizme kontrole, zloupotreba I svaka prevara nije moguća. Sistem kontrola je ustanovljen u skladu sa Zakonom, ZUP-om i Programom mjera pa su uvedene dvostruke kontrole korišćenja sredstava  individualnog službeničkog i kolektivnog (Komisija) nivoa kontrole korišćenja podsticajnih mjera. Što se tiče kontrola dvostrukog finansiranja uvedena je i individualna kontrola korisnika koji čak daju izjave pod materijalnom i krivičnom odgovornišću ovjerene kod nadležnog notara.

Ćorović Jašar – Lozna:

1. Zašto se besplatni plastenici dodjeljuju istim korisnicima i onima koji ih ne zaslužuju jer žive u inostranstvu ili su previse stari da bi se bavili tim poslom, posjeduje 6 krava, 2 junice, uzoran je poljoprivrednik a nije mu dodijeljen plastenik.

2. Da li se vrši kontrola upotrebe plastenika?

 

1.Uslovi su propisani Programom i javnim pozivom ako ima nešto da se mijenja neka predloži. Sekretar Sekretarijata je istog upoznao o načinu bodovanja za dodjelui plastenika I razlozima zašto isti nije ostvario uslov prethodne godine za dodjelu plastenika. Predočeno je da isti ne posjeduje plastenik, ima samo 3 člana domaćinstva, domaćinstvo se void na njega koji se stariji od 40 godina starosti. Bodovanje je izvršeno po sljedećim kriterijuma:     Podnosilac zahtjeva već posjeduje plastenčki prostor pod zasadom od 100m2 - 200m2, odnosno 1-3 plastenika – 12 bodova;

-           Podnosilac je osoba ženskog pola – 9 bodova

-           Podnosilac zahtjeva je mlada osoba sa 40 i manje godina – 7 bodova;

-           Podnosilac u užoj porodici ima 5 i više članova domaćinstva – 5 bodova (pod užom porodicom se podrazumijeva bračni drug i njihova djeca biološka ili usvojena);

-           Podnosilac zahtjeva u užoj porodici ima nezaposlenih punoljetnih članova porodice, bez dodatnih primanja – 3 boda po nezaposlenom članu porodice;

2. Svi korisnici ove mjere za 2021. i 2022. godinu su terenski i administrativno kontrolisani od za to nadležne i formirane Komisije. Prilikom kontrole identifikovani su korisnici, plastenici, zasadi, pesticidi koje isti koriste, a Sekretarijat je obilazeći korisnike u maju 2023. godine napravio i anketu sa 10 pitanja o upotrebi i načinu korišćenja plastenika, zasadima i sl na osnovu koje je sačinio  izvještaj.

Vučko Pešić – Tomaševo:

1. Kritikovao je izbacivanje podsticajne mjere Podsticaj razvoja ruralnog turizma koju je prošle godine pohvalio i na koju je mislio da konkuriše ove godine pošto je stekao odgovarajuće uslove. On je istakao da bi se realizacijom ove mjere zadržali mladi ljudi na selu i da Opština neće ‘’propasti’’ da par hiljada eura, koliko se odvaja za izgradnju nekolike sobe ili izgradnju bungalova za registraciju seoskog domaćinstva.

1. Sekretarijat će razmotriti mogućnost da sljedeće godine ponovo uvede mjeru Podsticaj razvoja ruralnog turizma, obzirom da je turizam budući razvojni potencijal i naše opštine.  

Fazila Polumenta – službenica Sekretarijata za poljoprivredu

1. Pomenuta je istakla da za mjeru - Podsticaj proizvodnji, preradi i transportu voća i povrća treba uvesti sprječavanje dvostreukog finansiranja pošto kod Sekretarijata za poljoprivredu postoji mjera za mehanizaciju, za korisnike koji koriste mjeru sa lokalnog državnog nivoa.

1.Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj je uvažio primjedbu i s tim u vezi je izvršio izmjene kod ove mjere.

Iz mjere Podsticaj proizvodnji, preradi i transportu voća i povrća se izbacuje kriterijum za podršku za nabavku mašine, alata, opreme ili postrojenja za  preradu ili sušenje voća i povrća.

Podrška se isključivo daje za: nabavku manjih namjenskih vozila na principu PIKAP furgon; nabavku odgovarajućih vozila sa rashladnim uređajem.