srarzh-CNcsenfrdeeliwitplruslestr
Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Akcionog plana za prioritetno prilagodjavanje objekata u javnoj upotrebi i fizičkog okruženja osobama sa invaliditetom 19 februar 2020
Javna rasprava povodom nacrta akcionog plana za prioritetno prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi i fizičkog okruženja osobama sa invaliditetom 20 januar 2020
Javna rasprava povodom Nacrta Plana razvoja malinarstva na područiju opštine Bijelo Polje u period od 2020 do 2025. godine 16 januar 2020
Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za mlade za period 2020-2021 godine 25 decembar 2019
Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu odluke o učešću predstavnika NVO u radnim grupama 10 decembar 2019
Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Programa uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2020.godinu 09 decembar 2019
Javna rasprava povodom Nacrta Lokalnog akcionog plana za mlade za period 2020-2021. godine 04 decembar 2019
Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu odluke o bodžetu Opštine Bijelo Polje za 2020. godinu 29 novembar 2019
Javna rasprava povodom Nacrta odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2020. godinu 15 novembar 2019
Javna rasprava povodom Nacrta Programa uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2020.godinu 15 novembar 2019
Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o učešću predstavnika NVO u radnim grupama 29 oktobar 2019
Zapisnik sa centralne javne rasprave povodom Nacrta odluke o izmjeni Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2019.godinu 15 oktobar 2019
Javna rasprava povodom Nacrta odluke o izmjeni Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2019. godinu 02 oktobar 2019
Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o porezu na nepokretnosti 17 septembar 2019
Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte 02 septembar 2019
Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o porezu na nepokretnosti 02 septembar 2019
Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi povodom Nacrta Odluke o članskom doprinosu turističkim organizacijama 09 avgust 2019
Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o lokalnim administrativnim taksama 24 jul 2019
Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o članskom doprinosu turističkim organizacijama 24 jul 2019
Izvještaj i zapisnik sa javne rasprave o Nacrtu lokalnog plana zaštite životne sredine Bijelog Polja 2019-2023. godine 24 jun 2019
Go to top