srarzh-CNcsenfrdeeliwitplruslestr
Javna rasprava 02 jun 2015
Javna rasprava o Nacrtu Odluke o javnom linijskom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji Opštine Bijelo Polje 19 mart 2015
Javna rasprava povodom Nacrta Programa uređenja prostora za 2015.godinu 03 decembar 2014
Javna rasprava o Nacrtu zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom 11 septembar 2014
Javna rasprava 28 mart 2014
Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom 19 mart 2014
Javna rasprava 14 mart 2014
Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata 14 mart 2014
Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa 14 mart 2014
Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta 14 mart 2014
Zakazana javna rasprava o Nacrtu Programa uređenja prostora za 2014.godinu 06 decembar 2013
Javna rasprava o Nacrtu PUP-a Opštine Bijelo Polje 03 decembar 2013
Javna rasprava povodom Nacrta Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti za period 2014 - 2017 godine. 02 decembar 2013
Zakazana javna rasprava Nacrtu Akcionog plana za borbu protiv korupcije 2013-2014 26 septembar 2013
Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o izmjenama Odluke o porezu na nepokretnosti 10 septembar 2013
Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji Opštine Bijelo Polje 10 septembar 2013
Prva javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije 30 maj 2013
Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog plana akcije za Rome 02 decembar 2012
Javna rasprava o Nacrtu programa uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2013.godinu 27 novembar 2012
Javna rasprava o nacrtu Odluke o mjesnim zajednicama 19 novembar 2012
Go to top